V Bratislave skončil Festival slobody 2013 ďakovnou omšou a ocenením osobností

Symbolicky 17. novembra 2013 v Deň boja za slobodu a demokraciu a spomienky na udalosti 17. novembra 1989 vyvrcholil III. ročník Festivalu slobody, ktorý zorganizoval Ústav pamäti národa pri tejto príležitosti. Vyvrcholenie festivalu začalo pontifikálnou sv. omšou, ktorú za účasti podpredsedu Národnej rady SR Jána Figeľa, veľvyslancov Irackej republiky na Slovensku Mohammeda Hakiem Al-Robaiee a Španielskeho kráľovstva Félixa Valdésa y Valentina Gamaza, účastníkov protikomunistického odboja a politických väzňov a širokej verejnosti v Dóme sv. Martina celebroval ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek. Sv. omšou spoločne poďakovali Bohu za dar slobody a prosili za tých, ktorí pre ňu trpeli, a svojimi postojmi, príkladom a obetou ju pomohli dosiahnuť, ale prosili aj za obrátenie a pokánie tých, ktorí utrpenie obetiam komunistického režimu spôsobili.

Program pokračoval v aule Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK, kde predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák odovzdal Ceny ÚPN. V kategórii Statočný v našej pamäti a v našom srdci – cenu za odpor proti neslobode si prevzal publicista a politický väzeň Rudolf Dobiáš. V kategórii Statočný v našej pamäti a v našom srdci – mimoriadne ocenenie získal kolektív osobností z radov zakladateľov, rektorov, kňazov a podporovateľov z Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme za svoju službu pravde a viere počas obdobia neslobody. Cenu v mene Konferencie biskupov Slovenska pre kolégium prevzal ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek, ktorý v období komunistického režimu bol tiež vypočúvaný ŠtB a na príkaz štátnych orgánov pre prácu s mládežou odsunutý na perifériu pri slovensko-poľských hraniciach.

Ondrej Krajňák odovzdal aj 21 pamätných listov účastníkom protikomunistického odboja a tým, ktorí boli nútení znášať utrpenie spôsobené komunistickým režimom v období neslobody v podobách násilného vysídlenia, odsúdenia na trest odňatia slobody a následného väznenia, ponižujúcej službe v Pomocných technických práporoch a táboroch nútených prác, prenasledovania represívnymi orgánmi komunistickej moci, alebo spoločenskej diskriminácii z politických dôvodov.

Slávnostné dopoludnie bolo ukončené recepciou a spoločenským stretnutím. Dôstojnosť a vážnosť slávnosti umocnili svojim umeleckým hudobným sprievodom počas sv. omše i odovzdávaní ocenení študenti Cirkevného konzervatória z Bratislavy. Súčasťou festivalového programu bolo popoludní predsedom Správnej rady Ústavu pamäti národa uskutočnené slávnostné otvorenie Múzea 17. novembra v kláštore Milosrdných bratov. Jeho expozícia na deviatich tematických paneloch zachytáva priebeh Nežnej revolúcie na Slovensku od študentských manifestácií až po politické rokovania pri okrúhlych stoloch. Súčasťou výstavy je aj predstavenie hlavných osobností, ktoré sa podieľali na páde komunizmu. Zbierku exponátov novootvoreného múzea pripravili pracovníci z Ústavu pamäti národa z iniciatívy poslanca Alojza Hlinu.

III. ročník Festivalu slobody sa úspešne skončil. Organizátori sa po pochvalných vyjadreniach a prejavoch vďaky od účastníkov a osobností už teraz tešia na IV. ročník, ktorý sa uskutoční pri príležitosti 25. výročia nežnej revolúcie v roku 2014, kedy budú mať opäť prispieť k budovaniu a zachovaniu pamäti národa na obdobie neslobody pre budúce generácie.

Vytlačiť