Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

V Bratislave si pripomenuli pochod študentov, otvorili výstavu a hrali divadelné hry

V rámci prebiehajúceho programu Festivalu slobody 2015 sa 13. novembra uskutočnila spomienka na pochod študentov zo 16. novembra 1989 pri pamätnej tabuli na budove Univerzity Komenského v Bratislave. Zúčastnili sa na nej aj predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák, rektor Univerzity Komenského prof. Karol Mičieta a starosta mestskej časti Staré mesto Radoslav Števčík, ktorý sám bol aj účastníkom pamätného pochodu.

Prítomní študenti a pedagógovia UK a jej fakúlt a verejnosť si po položení vencov k pamätnej tabuli vypočuli príhovory oficiálnych hostí a svedectvá priamych účastníkov pochodu. Pred 26 rokmi približne 300 študentov protestovalo za študentské a občianske práva. Toto symbolicky zobrazuje aj pamätná tabuľa od akademického sochára Jána Hoffstädtera zachytávajúca dve ruky, ktoré sa idú spojiť.

Vo večerných hodinách v Divadle Skrat odohral súbor Kremnického divadla v Podzemí predstavenie pod názvom „Hana". Jednalo sa o poetickú grotesku na motívy satirického románu Pavla Taussiga o neriešiteľnej situácii 18-ročnej Hany v dobe budovania krutého socializmu. Predstavenie bolo ukončené diskusiou s autormi, hercami a odborníkmi na históriu.

Program festivalu pokračoval 14. novembra 2015 s v Galérii Krokus vernisážou výstavy autorov Andrása Cséfalvaya, Juraja Mydlu a Martina Piačeka pod názvom „3 verzie". Autori sú predstaviteľmi troch generácií súčasného slovenského výtvarného umenia. Vernisáž bola doplnená o komentovanú prehliadku výstavy s autormi. Predseda Správnej rady ÚPN vo svojom príhovore povedal: „Výstava je súčasťou sprievodných aktivít Festivalu slobody, ktorým si ÚPN pripomína 26. výročie pádu komunistického režimu. Hoci sa nejedná o sprítomnenie okamžikov nežnej revolúcie ako si ich pamätáme z novembra 89, akými boli štrnganie kľúčmi a prevolávanie silných hesiel, napriek tomu boli autori výstavy inšpirovaní prelomovými udalosťami, akými bol 17. november, Deň boja za slobodu a demokraciu. Dnes aj vďaka výtvarným dielam troch umelcov, umelcov troch generácii sa môžeme hlbšie zamysleli nad hodnotami, ktoré so sebou priniesol november 89."

V divadle Skrat vo večerných hodinách uviedol súbor Komorní scéna Aréna z Ostravy divadelnú hru pod názvom „Slyšení", ktorej obsahom je fiktívna výpoveď nacistického vojnového zločinca Adolfa Eichmanna pred samotným Bohom, ktorý samozrejme, ako inak, nie je prítomný. Eichmann tak vypovedá pred divákmi, ktorí svojím usadením do hľadiska akoby zároveň usadali do lavíc pre porotu, a sami v sebe môžu rozhodnúť o miere neľudskosti, ktorej je človek schopný dosiahnuť. Po skončení predstavenia sa opäť uskutočnila diskusia s autormi, hercami a odborníkmi na históriu.

Pred pamätnou tabuľou venovanou pochodu študentov z dňa 16. novembra 1989.

Príhovor predsedu SpR ÚPN Ondreja Krajňáka pred pamätnou tabuľou.

Kladenie vencov pred pamätnou tabuľou.

Diskusia v aule Univerzity Komenského o študentskom pochode.

Diskutovali historici a priami účastníci študentského pochodu.

Záber z predstavenia hry Hana.

Po predstavení nasledovala diskusia s autormi hry a historikmi.

Vernisáž výstavy 3 verzie v Galérii Krokus.

Účastníci vernisáže.

Záber z divadelného predstavenia Slyšení, v popredí v obleku sedí predstaviteľ Adolfa Eichmanna.

Publikum predstavenia Slyšení.

Diskusia po predstavení Slyšení v priestoroch A4 - nultý priestor.

Účastníci diskusie po predstavení Slyšení.

Foto: Juliana Gubišová. Viac fotografií z akcií Festivalu slobody môžete nájsť aj na facebookovej stránke festivalu.

Vytlačiť