Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

V Bratislave sa konala konferencia o skrytom pôsobení cirkví na Slovensku za komunizmu

V Bratislave sa v dňoch 3. – 4. novembra 2015 uskutočnila vedecká konferencia na tému „Skryté pôsobenie cirkví na Slovensku v rokoch 1948 – 1989". Organizačne ju pripravil Ústav pamäti národa s podporou Nadácie Konrada Adenauera. Cieľom konferencie bolo zoznámiť s najnovšími výsledkami historického výskumu týkajúceho sa pôsobenia cirkví v období totalitného komunistického režimu v bývalom Československu a zvlášť na Slovensku.

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák vo svojom otváracom príhovore označil tému konferencie za mimoriadne dôležitú a stále aktuálnu. V tejto súvislosti spomenul aj nedávnu smrť autentického svedka viery a spomínaného obdobia, kardinála Jána Chryzostoma Korca. Ako povedal: „Bola to doba, ktorá v mnohom pripomínala dobu prvotných kresťanov, ukrývaných v rímskych katakombách. A to sa pre mnohých aktívnych laikov stalo obrovskou výzvou. Nedávno zosnulý Ján Chryzostom Korec bol toho príkladom. Výsledky pôsobenia skrytej cirkvi boli hmatateľné aj na pútiach v Levoči, Šaštíne, Ľutine, Gaboltove, či na Velehrade v roku 1985, no najmä na Sviečkovej manifestácii v Bratislave, kedy účastníci týchto podujatí aj napriek vyhrážkam štátnych orgánov prejavili silu viery a odporu proti totalitnému režimu. Doteraz nevyšetrené vraždy násilne usmrtených kňazov ako Poláka, Coufala a ďalších napovedajú, že zo strany odhodlaných biskupov, kňazov či laikov nešlo iba o lacné dobrodružstvo. Prezradenie aktivistov skrytej cirkvi totiž takmer isto vždy končilo výsluchmi u ŠtB a pobytom vo väzení." dodal Krajňák. V šiestich prednáškových blokoch sa účastníci konferencie venovali tajným biskupským vysviackam na Slovensku, tajnej kňazskej formácii, postavám skrytej cirkvi, spolupráci jezuitov a laikov, jezuitskému vkladu pre obnovu Cirkvi na Slovensku, skrytému pôsobeniu kapucínov, kresťanstvu a inteligencii v Sovietskom zväze v 60. − 80. rokoch, percepcii Druhého vatikánskeho koncilu v skrytej cirkvi na Slovensku, kontaktoch slovenskej skrytej cirkvi v Poľsku a NDR zameraných na tajné vysviacky, ilegálnej činnosti gréckokatolíckych duchovných v Československu po roku 1950, postaveniu gréckokatolíckeho kléru a veriacich na východnom Slovensku v období „budovania socializmu", tajným aktivitám evanjelických a. v. kňazov a laikov počas komunistického režimu, povojnovej obnove Cirkvi československej (husitskej) na Slovensku, odvahy kňazov a rehoľníkov za autenticitu cirkvi pod hrozbou represií zo strany ŠtB, pôsobeniu tajných kňazov medzi mládežou a ďalším.

Na konferencii sa zúčastnili odborníci z radov historikov z domova i zo zahraničia, medzi nimi Róbert Letz, Mons. Marián Gavenda, František Neupauer, Peter Borza, Daniel Atanáz Mandzák, Patrik Dubovský, Peter Račko, Dušan Špiner, Elena Gluško, Eva Vybíralová, Peter Žaloudek, P. Ladislav Csontos SJ, Martin Jindra a ďalší. Súčasťou programu konferencie bola aj projekcia dokumentárneho filmu z produkcie ÚPN pod názvom „Stopy v snehu" o šírení a pašovaní literatúry do Československa v období komunistického režimu. Prednášky a príspevky budú vydané vo vedeckom zborníku z konferencie.

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák pri uvítacom prejave.

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák pri uvítacom prejave.

Prednášajúci prvého bloku prednášok.

Prednášajúci prvého bloku prednášok.

Marián Gavenda počas svojho príspevku.

Marián Gavenda počas svojho príspevku.

Konferenciu snímala aj TV LUX.

Konferenciu snímala aj TV LUX.

Foto: Marian Turza, ÚPN


Vytlačiť