V Bratislave sa konala konferencia o politickom exile

Ústav pamäti národa a Európska sieť Pamäť a Solidarita v spolupráci s Ústavom národnej pamäte Poľskej republiky, Študijným centrom pre národné zmierenie Slovinskej republiky a Nemeckou spoločnosťou pre východoeurópske štúdie pripravili medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom „Politický exil z krajín strednej a východnej Európy. Motívy, stratégie, aktivity a perspektívy na Východe a Západe, 1945 – 1989“, ktorá sa uskutočnila v dňoch 19. – 20. novembra 2013 v Bratislave.
Počas otvorenia konferencie účastníkov za prítomnosti veľvyslancov Poľska Tomáša Chlóna a Španielska Félixa Valdésa privítal a pozdravil predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák. Cieľom konferencie bolo analyzovať politický exil z krajín bývalého sovietskeho bloku. Konferencia skúmala význam akcií exilových organizácií v boji proti komunistickým režimom v strednej a východnej Európe. Jednotlivé príspevky prednášateľov analyzovali a porovnávali špecifiká a podobnosti činnosti politických exilov jednotlivých národov strednej a východnej Európy. Na konferencii odznelo 22 príspevkov od bádateľov zo 14 európskych krajín a USA. Súčasťou konferencie bola aj popoludňajšia diskusia účastníkov okrúhleho stola za prítomnosti viacerých aktérov historických udalostí, medzi ktorými boli Dušan Tóth, bývalý generálny tajomník Svetového kongresu Slovákov, či významný slovenský disident František Mikloško.

Vytlačiť