V Bratislave sa konal seminár Pius XII. a stredovýchodná Európa v kontexte studenej vojny (1945 – 1958)

Dňa 19. mája 2022 sa v spolupráci Ústavu pamäti národa a Rímskokatolíckej bohosloveckej cyrilometodskej fakulty Univerzity Komenského uskutočnil v Bratislave medzinárodný odborný seminár Pius XII. a stredovýchodná Európa v kontexte studenej vojny (1945 – 1958). Seminár sa konal v rámci grantového projektu VEGA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky "Svätá stolica a slovenská otázka, 1945 – 1958". Cieľom seminára bolo poskytnúť odbornej verejnosti prvé významnejšie poznatky týkajúce sa výstupov z archívnych výskumov vatikánskych archívov, ktoré zahŕňa pontifikát pápeža Pia XII. vo vzťahu k stredovýchodnej Európe v období počiatkov studenej vojny.

Na podujatí zaznelo šesť odborných príspevkov, pričom v úvodnom referáte prof. Emília Hrabovec z Univerzity Komenského zdôraznila, že doterajší výskum začiatkov studenej vojny nepreukázal dostatočný záujem o zohľadnenie úlohy Pia XII. a jeho pontifikátu, preto je nevyhnutné zaoberať sa aj touto tematikou. Medzi prednášajúcimi boli prof. Massimiliano Valente z Európskej univerzity v Ríme, profesor cirkevných dejín na Katolíckej Univerzite Petra Pázmaňa v Budapešti a člen vedeckej rady Európskej siete Pamäť a solidarita András Fejérdy, dr. Michał Klakus z pastoračného centra vo Fréjus-Toulon, prof. Arunas Streikus z Univerzity Vilnius a dr. Beáta Katrebová Blehová z Ústavu pamäti národa. Záznam z podujatia bude v blízkej budúcnosti zverejnený na YouTube kanáli Ústavu pamäti národa.

Dr. Michal Klakus počas prednášky. Foto Branislav Kinčok

Dr. Michal Klakus počas prednášky. Foto Branislav Kinčok

Predseda Správnej rady ÚPN, Ing. Ján Pálffy, PhD. počas úvodného prejavu. foto Branislav Kinčok

Predseda Správnej rady ÚPN, Ing. Ján Pálffy, PhD. počas úvodného prejavu. foto Branislav Kinčok

Prof. András Fejérdy počas prednášky. Foto Branislav Kinčok

Prof. András Fejérdy počas prednášky. Foto Branislav Kinčok

Úvodná časť seminára. Foto Branislav Kinčok

Úvodná časť seminára. Foto Branislav Kinčok


Vytlačiť