V Bratislave sa konal seminár o deportáciách Židov v rokoch 1942 – 1945

Dňa 25. marca 2022, v deň smutného 80. výročia prvého vlakového transportu so Židmi, ktorý smeroval zo železničnej stanice v Poprade do nacistického koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau, sa v Zichyho paláci v Bratislave uskutočnil odborný seminár s názvom Deportácie Židov zo Slovenska (1942 – 1945). Seminár zorganizoval Ústav pamäti národa v spolupráci s Európskou sieťou Pamäť a solidarita.

Podujatie sa začalo pietnou spomienkou spojenou s položením vencov pri pamätníku obetiam holokaustu na Rybnom námestí. Seminár otvoril predseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy. Pripomenul, že deportáciami vyvrcholili perzekúcie proti Židom, ktoré však mali viacero etáp: od prvého nariadenia z apríla roku 1939, ktorého dátum vydania taktiež definuje počiatok rozhodného obdobia Ústavu pamäti národa, až po množstvo právnych predpisov do detailu precízne zakotvujúcich rozmanité podoby diskriminácie, vrátane arizačnej legislatívy.

V rámci dvoch moderovaných panelov odznelo sedem prednášok. V úvode priblížil doc. Ondrej Podolec z ÚPN deportácie Židov zo Slovenska v kontexte rasového zákonodarstva, následne prof. Jan Rychlík z Karlovej univerzity v Prahe reflektoval deportácie slovenských Židov v ľudáckej a neoľudáckej exilovej literatúre. Príspevok Dr. Pavla Makynu z ÚPN bol venovaný osobe úradníka Augustína Morávka a jeho podielu na deportáciách.

V druhom bloku seminára Dr. Roland Valko zo Slovenskej národnej knižnice v Martine priblížil násilné vysídlenie Židov z mesta Martin, Dr. Ružena Kormošová z občianskeho združenia Pro Memory sa zaoberala otázkou deportácií v regióne stredného Spiša. Doc. Peter Borza z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach priblížil prostredníctvom povojnovej reflexie postoj Cirkvi k holokaustu na Slovensku a Dr. František Mikloško hovoril o politike zmierenia pri reflexii deportácií Židov zo Slovenska v prostredí disentu. Súčasťou oboch blokov boli aj diskusie k predneseným príspevkom, do ktorých sa zapojilo viacero divákov z početného auditória.

Foto: ÚPN

Vytlačiť