Logo

V Bijacovciach odhalili pamätnú tabuľu politickým väzňom

V rámci XVIII. ročníka podujatia Spiš Františka Javorského zorganizovala Konfederácia politických väzňov Slovenska 3. júna 2018 v obci Bijacovce odhalenie pamätnej tabule osobám odvlečeným do gulagov, protiprávne odsúdeným a väzneným, zaradeným do táborov nútenej práce a povolaným do pomocných technických práporov. Slávnostnému odhaleniu pamätnej tabule predchádzali odborné prednášky.

Z obce Bijacovce eviduje Ústav pamäti národa dvanásť osôb povolaných do pomocných pracovných táborov, štyri osoby zaradené do táborov nútenej práce, deväť odsúdených a päť odvlečených, z ktorých jeden zahynul v tábore Nuzal. Z Bijacoviec pochádzal aj popravený príslušník ZNB Pavol Kalinaj.

Vľavo na fotografii je Jozef Tekeli, ktorý bol odvlečený do gulagov, druhý sprava je Juraj Jarab, ktorý strávil tri roky v pomocných technických práporoch

Vľavo na fotografii je Jozef Tekeli, ktorý bol odvlečený do gulagov, druhý sprava je Juraj Jarab, ktorý strávil tri roky v pomocných technických práporoch

Foto: Peter Sandtner, KPVS

Vytlačiť