Ústav pamäti národa si pripomenie 10. výročie svojho založenia

Ústav pamäti národa si vo štvrtok 20. septembra 2012 slávnostným večerom v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave pripomenie 10 rokov od účinnosti zákona, ktorým bol zriadený. Na slávnostnom večeri pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča budú udelené Ceny Ústavu pamäti národa. Touto symbolickou formou si ústav chce uctiť ľudí, ktorí sa postavili na odpor totalitnému režimu. Cena bude udelená aj za vedecký prínos v oblasti skúmania obdobia neslobody. V predvečer podujatia si položením venca na hrob Jána Langoša delegácia ÚPN vedená Ivanom A. Petranským uctí pamiatku prvého predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa.

Pri príležitosti 10. výročia účinnosti zákona, ktorým bol zriadený ÚPN sa v priestoroch Justiho siene bratislavského Primaciálneho paláca vo štvrtok 20. septembra so začiatkom o 16.30 hod. uskutoční vernisáž výstavy 10 rokov Ústavu pamäti národa spojená s prezentáciou najnovšej publikácie ústavu o dejinách ŠtB V stopách železného Felixa. Štátna bezpečnosť na Slovensku v rokoch 1945 – 1989.

Výstava slovenskej verejnosti taktiež predstaví Európsku sieť úradov spravujúcich písomnosti tajnej polície, ktorá združuje partnerské inštitúcie zo siedmich krajín. V súčasnosti je Ústav pamäti národa predsedajúcim orgánom medzinárodnej siete a pri tejto príležitosti organizuje vedecký seminár Vyrovnávanie s totalitnou minulosťou – od trestnoprávnej roviny po vedecký výskum. Na seminári, ktorí sa uskutoční v piatok 21. septembra v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca so začiatkom o 9.00 hod., predstavia zástupcovia členských organizácií z Bulharska, Česka, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rumunska a Slovenska stav procesu vyrovnávania v jednotlivých krajinách.

Vernisáž výstavy 10 rokov Ústavu pamäti národa / Európska sieť úradov spravujúcich písomnosti tajnej polície a vedecký seminár sú otvorené pre verejnosť. Výstava potrvá do 7. októbra 2012. Otvorená bude denne v čase od 10.00 do 18.00 hod.

Vytlačiť