Ústav pamäti národa priznal Vladimírovi Juklovi postavenia účastníka a veterána protikomunistického odboja in memoriam

Poprednej osobnosti tajnej cirkvi na Slovensku Vladimírovi Juklovi, ktorý zomrel 1. mája 2012, priznal Ústav pamäti národa postavenie účastníka protikomunistického odboja in memoriam a veterána protikomunistického odboja in memoriam. Ústav tak využil možnosť, ktorá mu vyplýva zo zákona č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji a z vlastného rozhodnutia začal konanie, ktoré vyústilo do priznania týchto postavení. Možnosť konať z vlastného podnetu má ÚPN iba v prípadoch už nežijúcich osôb.

ÚPN vyjadruje hlbokú úctu a úprimné uznanie ľuďom, ktorí vzdorovali násiliu a vyznamenali sa v zápase o slobodu, demokraciu a právo v našej vlasti aj slávnostným odovzdávaním dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja, ktoré organizuje v spolupráci s jednotlivými samosprávnymi krajmi. Najbližšie sa slávnostné odovzdávanie preukazov uskutoční 29. mája 2012 v Prešove.

Vytlačiť