Ústav pamäti národa organizuje cyklus prednášok pre stredné a vysoké školy aj v roku 2010

S cieľom prezentovať nové poznatky a skúsenosti získané výskumom archívnych materiálov, ktoré vznikli činnosťou bezpečnostných zložiek štátu v období neslobody a doplniť štúdium našich národných dejín v rokoch 1939 – 1989 organizuje Ústav pamäti národa v spolupráci so Stálou konferenciou občianskeho inštitútu (SKOI) cyklus prednášok pre stredné a vysoké školy.

Od začiatku roku Ústav pamäti národa uskutočnil 12 prednášok v Bratislave, v Nových Zámkoch, v Kremnici, v Modre a v Lendaku.

Stredné a vysoké školy, ktoré majú záujem o niektoré z ponúkaných prednášok, môžu ústav kontaktovať na mailovej adrese sivos@upn.gov.sk alebo na telefónnom čísle 02/593 00 351.

Z prednášky pracovníkov ÚPN Martina Lacka a Petra Sokoloviča na Obchodnej a kultúrnej akadémii v Modre
Foto: Adam Herceg

Vytlačiť