Ústav pamäti národa navštívil kultúrny atašé veľvyslanectva NSR

ÚPN 2. mája 2013 navštívil kultúrny atašé veľvyslanectva Nemeckej spolkovej republiky Roland Westebbe. Predseda ÚPN Ondrej Krajňák hosťa oboznámil s poslaním a úlohami ÚPN. Zvlášť sa venoval zahraničnej spolupráci ÚPN s partnerskými inštitúciami v zahraničí, ktoré sa venujú podobnému poslaniu v rámci medzinárodnej siete ENRS. Vyzdvihol aj spoluprácu S Nemeckom, s inštitútom BSTU, s ktorým má ÚPN podpísanú zmluvu o spolupráci. Zoznámil hosťa s projektom vybudovania pamätného miesta v pohraničnom pásme, kde budú zverejnené aj mená tých, ktorí zahynuli počas ilegálneho prechodu hraníc. Spomenul aj konkrétne realizované spolupráce na výstave o STASI, ale aj konkrétne prípady tragických nešťastí, ktoré sa diali v réžii bývalej československej ŠTB na území Nemecka. Navrhol spoluprácu na výskume činnosti komunistickej strany Nemecka. Roland Westebe zablahoželal predsedovi ku zvoleniu do funkcie a zdôraznil záujem o prehĺbenie spolupráce Nemecka s ÚPN. Prejavil záujem zopakovať výstavu o STASI v Košiciach ako hlavnom meste kultúry v spolupráci s ÚPN. Privítal by účasť autentických pamätníkov, čo by oživilo celý projekt. Predseda Krajňák vyjadril záujem o spoluprácu, ponúkol spoločnú prezentáciu výstavy s výstavou Prísne tajné a vyjadril nádej v jej úspešnú realizáciu.

Vytlačiť