Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Ústav pamäti národa musí riešiť zložitú finančnú situáciu

Ústav pamäti národa bol z dôvodu dlhodobo zložitej finančnej situácie nútený pristúpiť k redukcii počtu svojich zamestnancov. Celkovo sa tento postup dotkne deviatich ľudí – ide o dvoch riaditeľov sekcií a siedmich odborných referentov, resp. technicko-hospodárskych pracovníkov. Kritériom pri rozhodovaní bolo minimalizovať negatívny dopad tohto bolestivého opatrenia na činnosť ústavu.

ÚPN je s ohľadom na množstvo úloh a činností, ktoré vykonáva, ale aj v porovnaní s našimi partnerskými inštitúciami v zahraničí, dlhodobo personálne poddimenzovaný. Nie je preto v záujme ústavu redukovať počet svojich pracovníkov. V prípade, že by ústav mal k dispozícii potrebné finančné zdroje, nepristúpil by k takémuto kroku.

V súčasnosti má ústav 73 zamestnancov, schválená dotácia na mzdy a odvody je však približne o 180 tisíc eur nižšia, než je potrebné na uvedený počet pracovníkov. Celkový rozpočet ÚPN na rok 2012, napriek neustále rastúcim nákladom, ktorých výšku nedokážeme ovplyvniť, je 1 463 tisíc eur, čo je o takmer 60 tisíc eur menej, ako dostal v minulom roku a skoro o 200 tisíc eur menej, ako ústav požadoval vo svojom návrhu na rozpočet. Pre porovnanie, v roku 2009 mal ústav k dispozícii 1 616 tisíc eur.

Túto finančne veľmi náročnú situáciu sme sa snažili riešiť hľadaním vnútorných rezerv a ďalších zdrojov na našu činnosť. Na rozdiel od niektorých štátnych orgánov, ktoré sa chvália aké úspory dosiahli prepúšťaním pracovníkov, často však iba rušením neobsadených systemizovaných pracovných miest, ide totiž v prípade ÚPN o reálnych ľudí.

Bohužiaľ, napriek tomu, že programové vyhlásenie vlády hovorí aj o podpore pamäťových inštitúcií a potrebe vyrovnávania sa s našou totalitnou minulosťou, je smutnou realitou znižovanie rozpočtu našej inštitúcie. V tejto súvislosti je veľavravným aj výrok podpredsedu vlády Rudolf Chmela z decembra: „Ja si myslím, vám to dôverne hovorím do médií, že tu nikoho Ústav pamätí národa a minulosť nezaujíma."

ÚPN nemá záujem znižovať počet svojich pracovníkov, preto v prípade, že sa zvýši dotácia pre ÚPN zo štátneho rozpočtu, ústav výpovede zamestnancov prehodnotí.

Ivan A. Petranský
predseda Správnej rady ÚPN

Vytlačiť