Ústav pamäti národa má podpísanú zmluvu o spolupráci s Rakúšanmi

V prítomnosti veľvyslanca Rakúskej spolkovej republiky na Slovensku Markusa Wuketicha bola v rezidencii veľvyslanectva v Bratislave 30. apríla 2013 podpísaná Zmluva o spolupráci medzi Ústavom pamäti národa a rakúskym Inštitútom Ludwiga Boltzmana pre výskum následkov vojen. Podpísali ju predseda ÚPN Dr. Ondrej Krajňák so svojom rakúskym partnerom prof. Dr. Stefanom Karnerom. Zmluva umožňuje obom inštitúciám vzájomnú spoluprácu, prístup k dokumentom, či výsledkom výskumov, ale aj spoločné aktivity, akými sú výskumné programy a projekty, semináre, konferencie, školenia a stáže, či výchovné podujatia a spolupráca pri vydávaní historických prác a dokumentov. Zmluva medzi oboma inštitúciami sa zrodila na základe doterajších kontaktov a spoločného záujmu o výskum pôsobenia zložiek bývalej československej Štátnej bezpečnosti na území Rakúskej spolkovej republiky, ktoré tam vyvíjali intenzívnu aktivitu. Výmena skúseností a poznatkov pomôže obom stranám pokročiť ďalej vo svojich výskumoch a obohatí tak skutočnosti dlho zahalené tajomstvom, ktoré sa dotýkali životov a osudov mnohých jednotlivcov v oboch krajinách. V rámci podpisového aktu predniesli veľvyslanec Markus Wuketich, Dr. Krajňák a Dr. Karner príhovory, v ktorých skonštatovali mimoriadne dobré vzťahy a úctu medzi oboma národmi, ktorá vyviera aj z inkriminovaného obdobia neslobody a pomoci Rakúšanov utečencom, kedy ako povedal predseda ÚPN:“...aj mnohí Slováci upierali svoje pohľady smerom do Rakúska ako na zasľúbenú zem oplývajúcu mliekom a medom, ako záruku a priestor slobody a šťastného života, a preto sa pokúšali prekročiť železnú oponu aj s vedomím rizika ohrozenia vlastného života. A 42 ich pritom žiaľ aj zahynulo“. Krajňák tiež poďakoval rakúskym partnerom za pomoc, ktorú mnohí Rakúšania poskytovali utečencom z bývalého Československa a uistil prítomných o pripravenosti ÚPN byť dobrým partnerom počas vzájomnej spolupráce na všetkých projektoch. Podpísanie zmluvy medzi oboma inštitúciami je prejavom pokračovania v doterajšej čiastkovej spolupráci, ktorá medzi Rakúskom a Slovenskom v tejto oblasti už nejaký ten čas existuje, ale je ako povedal Krajňák: „..štartom k oficiálnej a ešte intenzívnejšej vzájomnej pomoci v oblasti historického výskumu obdobia neslobody, ktoré treba súčasnej i nasledujúcim generáciám v oboch krajinách pripomínať.“

Vytlačiť