Logo

Ústav pamäti národa zverejnil archívne pomôcky

Ústav pamäti národa na svojej webovej stránke doplnil existujúce a zverejnil nové pomôcky k archívnym fondom, ktoré spravuje. Archívne pomôcky môže odborná i laická verejnosť využiť najmä pri hľadaní dokumentov v problematike, ktorej sa chce venovať.

V minulosti Ústav pamäti národa zverejnil archívne pomôcky k ústredným útvarom bezpečnostných zložiek, aktuálne ich doplnilo 66 inventárnych pomôcok k 480 fondom. Ide najmä o fondy krajských a okresných operatívnych útvarov Štátnej bezpečnosti, útvarov pasov a víz, Pohraničnej stráže, ale aj o fondy pracovných táborov, politických strán a spoločenských organizácií.

Do štruktúry archívnych fondov boli pridané aj názvy fondov delimitovaných v rokoch 2021 a 2022. V prevažnej miere ide o nespracované fondy Ústredne Štátnej bezpečnosti (1940 – 1945) a okresných útvarov Hlinkovej gardy. Archívne pomôcky k nim budú zverejnené až po ich odbornom spracovaní. Fond Odbočky Ústredne Štátnej bezpečnosti pri Policajnom riaditeľstve v Prešove je sprístupnený formou katalógu.

Nové archívne pomôcky sú dostupné na webovej stránke Ústavu pamäti národa: https://www.upn.gov.sk/projekty/archivne-fondy/ a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov sú anonymizované.

Vytlačiť