Logo

Ústav pamäti národa získa prístup k materiálom represívnych zložiek Sovietskeho zväzu nachádzajúcich sa v archívoch na Ukrajine

"Dohoda o vzájomnej spolupráci našich inštitúcií otvára pracovníkom Ústavu pamäti národa, ale aj iným vedeckým pracovníkom a následne aj slovenskej verejnosti možnosti spoznania historických dokumentov sovietskych represívnych orgánov a doplnenia bielych miest slovenskej histórie 20. storočia," uviedol predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ján Pálffy.

Vo štvrtok 20. februára 2020 podpísali v Kyjeve predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ján Pálffy a riaditeľ Archívu Bezpečnostnej služby Ukrajiny Andriy Kohut, v prítomnosti mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky na Ukrajine Mareka Šafina, Dohodu o spolupráci medzi Ústavom pamäti národa a Bezpečnostnou službou Ukrajiny v oblasti archívneho výskumu, vedeckého bádania a publikovania dokumentov o politickej represii v 20. storočí.

Majúc na pamäti veľké množstvo obetí a tragické následky nedemokratických režimov, sledujúc záujem na zachovaní kultúrneho dedičstva a na historiografickom spracovaní politických represií na území Slovenskej republiky a Ukrajiny v 20. storočí sa obe strany dohodli na vzájomnom sprístupnení archívnych pomôcok a archívnych dokumentov týkajúcich sa činnosti represívnych zložiek, na výmene kópií archívnych dokumentov, na spolupráci pri publikovaní historických prác a dokumentov, ale aj na spolupráci pri organizovaní výstav, vedeckých a spomienkových podujatí a zabezpečovaní odborných stáží.

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ján Pálffy ocenil iniciatívu Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky na Ukrajine, ktorý pod vedením mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Mareka Šafina sprostredkoval dohodu o spolupráci.

Podpis dohody je ďalším krokom v spolupráci Ústavu pamäti národa s ukrajinskými pamäťovými inštitúciami. V minulom roku sa ÚPN na Ukrajine zúčastnil série prednášok a ako predsedajúca inštitúcia Európskej siete úradov spravujúcich písomnosti tajnej polície inicioval prizvanie Ukrajinského ústavu pamäti národa za asociovaného člena tohto nadnárodného združenia.

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ján Pálffy a riaditeľ Archívu Bezpečnostnej služby Ukrajiny Andriy Kohut podpisujú Dohodu o spolupráci medzi ÚPN a Bezpečnostnou službou Ukrajiny v oblasti archívneho výskumu a vedeckého bádania

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ján Pálffy a riaditeľ Archívu Bezpečnostnej služby Ukrajiny Andriy Kohut podpisujú Dohodu o spolupráci medzi ÚPN a Bezpečnostnou službou Ukrajiny v oblasti archívneho výskumu a vedeckého bádania

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ján Pálffy a riaditeľ Archívu Bezpečnostnej služby Ukrajiny Andriy Kohut

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ján Pálffy a riaditeľ Archívu Bezpečnostnej služby Ukrajiny Andriy Kohut

Slovenská a ukrajinská delegácia po podpise zmluvy, vpredu vľavo mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR na Ukrajine Marek Šafin

Slovenská a ukrajinská delegácia po podpise zmluvy, vpredu vľavo mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR na Ukrajine Marek Šafin

Foto: SBU

Vytlačiť