Ústav pamäti národa zintenzívnil spoluprácu s poľským Inštitútom pamäti národa

29. júna sa vo Varšave uskutočnila návšteva predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka v Inštitúte pamäti národa (IPN). Prijatia u prezidenta IPN Jaroslava Szareka sa zúčastnil aj jeho zástupca Mateusz Spytma a ďalší predstavitelia IPN. Poľskí hostitelia boli dobre informovaní o prebiehajúcom procese novely zákona o pamäti národa a zaujímali sa o aktuálny vývoj v tejto záležitosti. Potvrdili, že pozitívne hodnotia spoluprácu s ÚPN, a súčasne navrhovanú novelu vnímajú kriticky ako prvok, ktorý by znamenal krok späť.

Predstavitelia oboch pamäťových inštitúcií prediskutovali účasť zástupcov IPN na Festivale slobody, ktorý sa uskutoční v novembri na Slovensku. Prezident IPN potvrdil pripravenosť realizovať v stredu 8. novembra v Poľskom inštitúte v Bratislave "poľský deň". Dopoludnia prebehne predstavenie archívu IPN a metodických skúseností pedagogických expertov IPN pri odovzdávaní postojov voči totalitným ideológiám mladej generácii. Špecialisti z IPN predstavia aj viacero spoločenských hier, ktoré našli obľubu medzi mladými. Večer bude predstavený Inštitút pamäti národa s dôrazom na činnosť prokurátorov. Ondrej Krajňák pozval poľského partnera aj na slávnostné oceňovanie dňa 9. novembra. V piatok 10. novembra by sa mala uskutočniť diskusia na tému "Odpustili sme, ale nezabúdame – prenasledovaní a prenasledovatelia v zápase o spravodlivosť".

Parteri z IPN požiadali Ústav pamäti národa o spoluprácu pri objasňovaní prípadov zabitia poľských občanov na našich hraniciach so západnými krajinami, najmä v období, kedy sa používalo vysoké napätie na likvidáciu "narušiteľov hraníc". Osobitne majú záujem o materiály týkajúce sa vtedajšieho ministra vnútra Lubomíra Štrougala.

Čelní predstavitelia oboch inštitúcií zdôraznili veľký záujem na ďalšom rozvíjaní vzájomnej úspešnej spolupráce.

Odkaz na správu IPN o stretnutí: http://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/40799,Polski-IPN-wspiera-slowacki-PN-i-planuje-dalsza-wspolprace-Warszawa-29-czerwca-2.html

Predseda Správnej rady ÚPN ONdrej Krajňák a koordinátor pre zahraničnú spoluprácu Pavol Kossey na stretnutí s prezidentom poľského Inštitútu pamäti národa Jarosławom Szarekom (druhý sprava) a jeho zástupcom Mateuszom Szpytmom (vľavo).

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák a koordinátor pre zahraničnú spoluprácu Pavol Kossey na stretnutí s prezidentom poľského Inštitútu pamäti národa Jarosławom Szarekom (druhý sprava) a jeho zástupcom Mateuszom Szpytmom (vľavo).

Foto: Marcin Jurkiewicz


Vytlačiť