Logo

Ústav pamäti národa začal svoju činnosť pred 20 rokmi

Ústav pamäti národa vznikol 28. septembra 2002 účinnosťou zákona o pamäti národa. Svoju činnosť začal 1. mája 2003, kedy sa svojej funkcie ujal prvý predseda správnej rady Ján Langoš. Činnosť ústavu sa vyvíjala postupne v závislosti od zákonmi stanovených úloh, priestorových možností, počtu zamestnancov a dostupnosti archívnych dokumentov v slovenských a českých archívoch.


V prvých rokoch svojej činnosti ústav plnil najmä zákonom o pamäti národa explicitne určené úlohy – prevzatie, správu a sprístupňovanie dokumentov po bývalej Štátnej bezpečnosti (ŠtB) a ďalších represívnych zložkách nedemokratických režimov a zverejnenie prepisov registračných protokolov ŠtB, ktoré obsahujú údaje tak o tajných spolupracovníkoch, ako aj o sledovaných a prenasledovaných osobách. Ústav tiež začal s rekonštrukciou a zverejňovaním organizačnej štruktúry a personálneho obsadenia útvarov ŠtB na Slovensku a natáčaním spomienok pamätníkov obdobia neslobody.

Po etablovaní inštitúcie ústav rozvinul systematickú osvetovú a vedeckú činnosť, zameranú najmä na formy perzekúcie občanov vlastným štátom. ÚPN vydáva časopis Pamäť národa a odborné publikácie, organizuje vedecké konferencie, odborné semináre, diskusie a multižánrový Festival slobody, pripravuje výstavy, vykonáva audiovizuálnu činnosť a realizuje prednášky na školách. Svoju činnosť ústav prezentuje verejnosti aj prostredníctvom svojej webovej stránky, niekoľkých samostatných tematických webových stránok a prostredníctvom profilov na sociálnych sieťach Facebook a YouTube.

V posledných rokoch významnú časť činnosti ústavu tvorí ďalší proces delimitácie a následnej inventarizácie archívnych dokumentov, vrátane dokumentov bezpečnostných zložiek z rokov 1939 – 1945 a agenda veteránov protikomunistického odboja a s ňou spojený archívny a historický výskum.

V najbližších rokoch plánuje Ústav pamäti národa zriadiť v rámci vlastnej organizačnej štruktúry knižnicu a múzeum nedemokratických režimov a aj prostredníctvom nich ďalej rozvíjať svoju osvetovú a vzdelávaciu činnosť o období neslobody pre školy a širokú verejnosť.

Vytlačiť