Ústav pamäti národa spustil do prevádzky novú webstránku

Pod vedením predsedu Správnej rady Ondreja Krajňáka pristúpili pracovníci ústavu v uplynulom období aj k prácam na zmenách vizuálu webstránky ÚPN. Cieľom inovácie bolo, aby obsahovo viac korešpondovala s celkovým novým smerovaním ústavu a z hľadiska vizuálneho aby viac reflektovala nové moderné možnosti a prvky grafiky, či animácie. Úvodnej stránke preto dominuje pohyblivý slider, na ktorom sa objavuje obrazová upútavka na aktuálne udalosti alebo historické témy. Pod ním sú zoradené aktuality z diania v súvislosti s ÚPN na Slovensku, či v zahraničí. V pravom stĺpci sa nachádzajú aktívne bannery, ktoré návštevníkovi ponúkajú možnosti získania väčšieho množstva poučných informácií ku konkrétnym historickým témam či medzníkom, pričom sú popri textoch obohatené aj o fotografie, videozáznamy, kalendárne údaje, či užitočné linky. Bannery umožňujú návštevníkom získať informácie aj o možnosti nahlásenia pamätníkov pre poskytnutie osobných svedectiev v rámci nakrúcania videosvedectiev Oral history, vstup do elektronickej knižnice, či prístup ku vzorom žiadostí a formulárov.

Absolútnou novinkou, ktorú ocenia novinári, pedagógovia, či študenti popri svojej práci či štúdiu, je aktívne historické kalendárium v spodnej časti úvodnej stránky, ktoré zobrazuje významné udalosti, medzníky, či osobnosti spojené s obdobím nacistického, alebo komunistického totalitného režimu na Slovensku v rokoch 1939-1989. Návštevník sa okrem základného faktu viažuceho sa ku konkrétnemu dátumu má možnosť dozvedieť viac informácií k téme, medzníku, či osobnosti, a dostať sa popri textoch aj k fotografiám, videosvedectvám, kalendárnym údajom, či užitočným odkazom. Jednotlivé heslá kalendária budú postupne pribúdať.

Prostredníctvom položiek v menu na hornej lište sú prístupné všeobecné informácie o ústave, organizačná štruktúra, úlohy ústavu, základné dokumenty, vzory žiadostí a formulárov, pracovné ponuky, povinné zverejňovanie, archívne fondy, publikácie, časopis Pamäť národa, audiovizuálna tvorba, videosvedectvá z obdobia neslobody, prednášková činnosť, či kontakty na riaditeľov jednotlivých zložiek. Webstránka si zachovala tematické členenie obsahu na obdobia neslobody v rokoch 1939-1945, ktorému dominujú témy osudov slovenských Židov, Hlinkovej gardy, padlých, zomrelých a zabitých slovenských vojakov, a dokumentov viažucich sa k tejto historickej epoche. Podobne aj na obdobie neslobody v rokoch 1945-1989, ktorému dominujú informácie o útvaroch a príslušníkoch ŠtB a PS, zväzkovej agende ŠtB, funkcionároch KSČ a KSS, zoznamy osôb odvlečených do gulagov, rozkazy ministrov vnútra z rokov 1948-1989, informácie o augustových udalostiach roku 1968, sviečkovej manifestácii v roku 1988, novembrových udalostiach roku 1989, dokumenty z rokov 1945-1989, či registračné protokoly ŠtB. V súvislosti s vyhľadávaním v registračných protokoloch ŠtB je na stránke zvýraznené upozornenie s informáciami o kategóriách registrovaných spolupracovníkov ŠtB, aby bolo zrejmé, kto je považovaný za vedomého, kto za nevedomého spolupracovníka ŠtB.

Nový vizuál webstránky je obohatený o prepojenie so sociálnymi sieťami facebook a twitter. Je prispôsobený aj pre zobrazovanie v mobilných zariadeniach ako sú smartfóny, či tablety. Tvorcovia nového webu dúfajú, že bude užitočný všetkým tým, ktorí majú záujem o históriu, či zachovanie pamäti národa na obdobia neslobody a totalitné režimy pre súčasnú a budúce generácie, zvlášť tú mladú.

Vytlačiť