Logo

Ústav pamäti národa si uctil pamiatku obetí komunistického režimu

Pri príležitosti 75. výročia komunistického prevratu Ústav pamäti národa v predstihu 22. februára 2023 organizoval pietnou spomienkou pri Pamätníku obetiam komunizmu na Jakubovom námestí v Bratislave. Za Ústav pamäti národa položila veniec k pamätníku podpredsedníčka Správnej rady ÚPN Marína Zavacká.

Pietnej spomienky sa zúčastnil predseda vlády Slovenskej republiky Eduard Heger, podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Gábor Grendel, viacerí ministri, štátni tajomníci a poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. E. Heger prítomných oboznámil s obsahom uznesenia vlády Slovenskej republiky, ktorým vláda odsúdila zločiny komunistického režimu a vzdala úctu jeho obetiam. Uznesenie vlády je dostupné na jej webovej stránke: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/28117/1. Pietnej spomienky sa zúčastnili aj zástupcovia Konfederácie politických väzňov Slovenska a Zväzu protikomunistického odboja a starosta mestskej časti Bratislava Staré Mesto Matej Vagač.

Zástupcovia Ústavu pamäti národa si pamiatku obetí komunistického režimu uctili aj položením vencov pri pamätníkoch Brána slobody na Devíne a na Cintoríne Vrakuňa.

Vence k Pamätníku obetiam komunizmu na Jakubovom námestí položili predstavitelia vlády, parlamentu a bratislavskej samosprávy

Vence k Pamätníku obetiam komunizmu na Jakubovom námestí položili predstavitelia vlády, parlamentu a bratislavskej samosprávy

Podpredsedníčka Správnej rady ÚPN Marína Zavacká počas pietnej spomienky

Podpredsedníčka Správnej rady ÚPN Marína Zavacká počas pietnej spomienky

Predseda vlády SR Eduard Heger pri čítaní uznesenia vlády odsudzujúceho zločiny komunistického režimu a vzdávajúceho úctu jeho obetiam

Predseda vlády SR Eduard Heger pri čítaní uznesenia vlády odsudzujúceho zločiny komunistického režimu a vzdávajúceho úctu jeho obetiam

Pamätník obetiam komunizmu na Jakubovom námestí v Bratislave

Pamätník obetiam komunizmu na Jakubovom námestí v Bratislave

Zástupcovia Ústavu pamäti národa pri položení venca k pamätníku Brána slobody na Devíne

Zástupcovia Ústavu pamäti národa pri položení venca k pamätníku Brána slobody na Devíne

Zástupcovia Ústavu pamäti národa pri položení venca k pamätníku obetiam komunizmu na Cintoríne Vrakuňa

Zástupcovia Ústavu pamäti národa pri položení venca k pamätníku obetiam komunizmu na Cintoríne Vrakuňa

Foto: Ján Endrődi, ÚPN

Vytlačiť