Ústav pamäti národa si uctil obete komunistického režimu

Ústav pamäti národa zorganizoval v deň 70. výročia komunistického mocenského prevratu v roku 1948 pietnu spomienku na obete komunizmu. Utrpenie politických väzňov, ale aj ich rodín, si pri pamätníku obetí komunistického režimu na Cintoríne Vrakuňa uctili predstavitelia štátnych inštitúcií, zástupcovia diplomatického zboru, predstavitelia združení politických väzňov a široká verejnosť. Po pietnom akte položenia vencov prečítal vedúci Kancelárie prezidenta SR Štefan Rozkopál pozdravný list prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, v ktorom prezident zdôraznil: „Schádzame sa tu v čase, keď opäť veľmi citlivo vnímame, že slobodné pomery nie sú nikdy definitívne zaručené. Úcta k tým, ktorí za tieto hodnoty položili životy, nás zaväzuje, aby sme nezabúdali a primerane tomu aj konali." S príhovormi vystúpili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Anton Hrnko a Edita Pfundtner, ktorí upozornili na dôležitosť nezabúdať na obete komunizmu.

Predsedníčka Správnej rady ÚPN Andrea Kluknavská sa prítomným prihovorila slovami: „Dnes už poznáme dostatočne veľa faktov nato, aby sme február 1948 odsúdili ako negatívny míľnik slovenských dejín. Veď priniesol nastolenie totalitného komunistického režimu potláčajúceho základné ľudské práva a náboženské slobody." Pripomenula, že „sloboda nie je samozrejmosťou, jej cena je vysoká a zrodila sa z utrpenia tisícov nevinných". Predseda organizácie Politickí väzni – Zväz protikomunistického odboja Ján Litecký Šveda odsúdil vo svojom prejave ideologickú stránku bývalého režimu, ktorej súčasťou bola „nenávisť voči všetkému lepšiemu a krajšiemu". Predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Peter Sandtner zdôraznil, že „žijúcich politických väzňov komunistického režimu stále ubúda a tí, ktorí žijú, sú už väčšinou vo vysokom veku. Ale ešte stále sú tu ako živí svedkovia týchto udalostí."

Udalosti februára 1948, v dôsledku ktorých bol na nasledujúcich 41 rokov nastolený komunistický režim, sú odstrašujúcim príkladom uzurpovania politickej moci. V ich dôsledku zavládla na našom území totalita, ktorá so sebou priniesla stovky obetí na životoch a tisíce prenasledovaných. Na ich utrpenie nemožno zabudnúť.

Prezidenta Slovenskej republiky na pietnej spomienke zastupoval vedúci Kancelárie prezidenta republiky SR Štefan Rozkopál

Prezidenta Slovenskej republiky na pietnej spomienke zastupoval vedúci Kancelárie prezidenta republiky SR Štefan Rozkopál

Za Ústav pamäti národa vzdali obetiam komunistického režimu úctu predsedníčka Správnej rady ÚPN Andrea Kluknavská a podpredseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy

Za Ústav pamäti národa vzdali obetiam komunistického režimu úctu predsedníčka Správnej rady ÚPN Andrea Kluknavská a podpredseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy

Obete komunizmu si uctili aj poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Anton Hrnko a Edita Pfundtner

Obete komunizmu si uctili aj poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Anton Hrnko a Edita Pfundtner

Zástupca náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky genpor. Ing. Pavel Macko

Zástupca náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky genpor. Ing. Pavel Macko

Účastníci pietnej spomienky

Účastníci pietnej spomienky

Foto:A. Púčiková, ÚPN
Vytlačiť