Logo

Ústav pamäti národa sa zapája do vzdelávacích aktivít

V stredu a štvrtok 21. a 22. septembra 2016 sa na petržalskom úseku slovenskej hranice s Rakúskom konala úspešná edukatívno-popularizačná akcia pre študentov stredných škôl. Vrámci Kurzu ochrany života a zdravia navštívili počas exkurzie Vojenský bunker BS-8 žiaci 3. a 4. ročníkov Strednej zdravotníckej školy Záhradnícka a Gymnázium Metodova z Bratislavy. Podujatie organizované Občianskym združením Zachráňme petržalské bunkre a jeho predsedom p. Miroslavom Košírerom sa uskutočnilo v spolupráci s Čestnou strážou prezidenta SR, Personálnym úradom a Ozbrojených síl SR – Regrutačnou skupinou Bratislava pod vedením Ing. Jána Balážika, rtn., Vojenskou políciou OS SR, a taktiež v spolupráci s Ústavom pamäti národa a pracovníkmi jeho Sekcie dokumentácie.

Počas exkurzie v dopoludňajších hodinách sa počas dvoch dní viac ako 220 študentov so svojimi pedagógmi na siedmich stanoviskách postupne oboznámilo s činnosťou vojenskej polície, čestnej stráže, personálneho úradu OS SR, s vojenskou kynológiou, so streľbou zo vzduchovky a samostatnou prehliadkou s výkladom vo Vojenskom bunkri BS-8 Hřbitov. Pracovníci Sekcie dokumentácie ÚPN Jerguš Sivoš a Ján Endrődi predstavili študentom na samostatnom stanovisku problematiku Železnej opony, jej vzniku, fungovania a ochrany počas totality v rokoch 1948 – 1989, nezákonnú činnosť jednotiek Pohraničnej stráže, ako aj jednotlivé príbehy a tragédie emigrantov.

Vydarené podujatie, za ktorého organizáciu patrí vďaka predovšetkým p. M. Košírerovi, poukázalo na neustálu potrebu vzdelávania mládeže v otázkach foriem a prejavov totality a ochrany hodnôt demokracie a humanity aj prostredníctvom takýchto podujatí v teréne, s názornými ukážkami na tvári miesta pri dnes už bývalej Železnej opone.

Nástup 9.00 a otvorenie podujatia pred bunkrom BS-8, za ÚPN.

Nástup 9.00 a otvorenie podujatia pred bunkrom BS-8, za ÚPN.

Ukážka práce kynológa.

Ukážka práce kynológa.

Ukážka práce kynológa.

Ukážka práce kynológa.

Vo Vojenskom bunkri BS-8 Hřbitov.

Vo Vojenskom bunkri BS-8 Hřbitov.

Vo Vojenskom bunkri BS-8 Hřbitov.

Vo Vojenskom bunkri BS-8 Hřbitov.

Nácvik streľby zo vzduchovky.

Nácvik streľby zo vzduchovky.

V hraničnom pásme... rekonštrukcia Železnej opony.

V hraničnom pásme... rekonštrukcia Železnej opony.

V hraničnom pásme... rekonštrukcia Železnej opony.

V hraničnom pásme... rekonštrukcia Železnej opony.

Prednáška pracovníkov ÚPN k Železnej opone.

Prednáška pracovníkov ÚPN k Železnej opone.

Family foto“ – organizátori a študenti SZŠ Záhradnícka.

Family foto" – organizátori a študenti SZŠ Záhradnícka.

Foto: Miroslav Košírer, Občianske združenie Zachráňme petržalské bunkre


Vytlačiť