Ústav pamäti národa preloží a vydá čítanku dejín totalitných režimov

Ústav pamäti národa sa v novembri minulého roku stal riadnym členom Platformy európskej pamäte a svedomia (PEPS). Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák sa stretol s výkonnou riaditeľkou Platformy Neelou Winkelmann, aby prediskutovali možnosti spolupráce na konkrétnych projektoch. Dohodli sa na vydaní čítanky dejín totalitných režimov, ktorú ÚPN plánuje preložiť do slovenčiny.

Okrem toho sa ÚPN chce zapojiť do projektu JUSTICE 2.0, ktorého cieľom je vylepšiť podmienky hľadania pravdy, spravodlivosti a zmierenia s komunistickou minulosťou a to na úrovni medzinárodného práva.

Medzi zaujímavé projekty Platformy európskej pamäte a svedomia patrí aj vytvorenie kreatívnych krátkych filmových spotov, ktoré mladým ľuďom atraktívnym spôsobom priblížia 30 základných práv zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv.

Platforma sa tiež snaží o zdokumentovanie a publikovanie „budov teroru", teda budov, kde pracovali tajné polície totalitných režimov a kde zároveň aj mučili a vraždili väzňov. Organizácia vydala aj spoločenskú hru na tému úteku cez železnú oponu, ktorá hráčom plasticky približuje ťažkosti a strádania pri pokusoch o prekonanie hraníc. Často sa stávalo, že utekajúci prišli o život, napríklad na bývalých československých hraniciach zahynulo násilnou smrťou asi 400 osôb, z toho 42 na slovenskej časti.

Ústav pamäti národa podporuje iniciatívu Platformy, ktorá sa týka prípravy pamätníka obetiam totalitných režimov v Bruseli.

Otvorený rozhovor zástupcov oboch inštitúcii ukázal veľkú zhodu v základných pohľadoch na procesy vyrovnávania sa s totalitnou minulosťou a ÚPN priniesol viaceré konkrétne projekty a inšpirácie, ktorým sa bude v budúcnosti venovať.

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák na rokovaní s riaditeľkou Platformy európskej pamäte a svedomia Neelou Winkelmann.

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák na rokovaní s riaditeľkou Platformy európskej pamäte a svedomia Neelou Winkelmann.

Foto: Pavol Kossey, ÚPN


Vytlačiť