Ústav pamäti národa predstavil publikáciu o Bartolomejovi Urbancovi

Zápas o vyučovanie náboženstva na školách v 50. rokoch, práca s mladými ľuďmi, zákaz vykonávať kňazské povolanie a práca traktoristu a kuriča, sledovanie Štátnou bezpečnosťou – tým všetkým si musel počas komunistického režimu prejsť kňaz Bartolomej Urbanec. Pri príležitosti jeho 80. narodenín sa v Košiciach konalo stretnutie s týmto vzácnym odporcom totality a súčasťou bolo okrem gratulácií aj predstavenie publikácie o jeho činnosti, ktorú sledovala a zaznamenávala Štátna bezpečnosť.

Medzi gratulantmi boli aj takí, ktorí Bartolomejovi Urbancovi ďakovali za jeho pôsobenie medzi študentmi. Mladí ľudia ho nadšene počúvali svoje spomienky na toto obdobie zozbierali do knihy Krásny život a mladosť, ktorá vyšla v roku 2005. Myšlienky, ktoré ich oslovovali, sa zachovali a v roku 2008 boli vydané ako zbierka kázní z rokov 1968 až 1970 pod názvom Pri prameni.

Súčasťou programu bola prednáška o období neslobody v čase normalizácie. František Neupauer z Ústavu pamäti národa poukázal na mylný pohľad na obdobie normalizácie. Predstavil novú publikáciu Bartolomej Urbanec – Dvadsať rokov pod dohľadom ŠtB a priblížil prácu Štátnej bezpečnosti a záznamy viažuce sa k sledovaniu, vypočúvaniu či otváraniu listov Bartolomeja Urbanca. Stovky strán záznamov ŠtB vedených v spisoch "Celebrat", "Lipo" a "Urban" na otca Urbanca od roku 1969 do roku 1989 hovoria o práci tajných agentov.

"Obálka je čierna, pretože kniha zachytáva to, čo sa okolo otca Urbanca dialo v rokoch 1969 až 1989 – v dobe totality, ktorá bola poznačená smutnými udalosťami. Čiernu farbu však pretína výrazný biely kríž. Otec Urbanec sa aj v zložitých časoch držal kríža. Do neho vkladal všetku svoju nádej," povedal o publikácii ďalší z jej zostavovateľov a iniciátor stretnutia Pavol Hric. Kniha vyšla vo vydavateľstve Michala Vaška v spolupráci s Ústavom pamäti národa.

Slávnostné stretnutie uzavrela ďakovná svätá omša v košickom Kostole Kráľovnej pokoja. Otec Bartolomej Urbanec citoval Jána Pavla II., ktorý hovoril o dôležitosti pamäti tak pre jednotlivcov, ako aj pre národ. V homílii ďakoval za roky života: "Najväčšie zlo je to, ktoré nás chce odtiahnuť od Boha. No je tu záchrana, ktorú nám ponúka Boh, a to i cez Máriu. A my sme boli svedkami veľkých zázrakov, ako padol Berlínsky múr, padla železná opona."

Na záver slávnosti s úsmevom dodal: "Mám vás rád! Modlite sa za mňa!"

Bartolomej Urbanec sa narodil 17. augusta 1937 v Lipovci pri Prešove. Keď v roku 1957 začal štúdium teológie, nevedel, či bude vôbec vysvätený za kňaza. Práve v tom čase sa však v jeho srdci rodilo celoživotné krédo: "Keď sa podarí dospieť k vysviacke, čo bolo vždy ohrozené, tak mojou prioritou bude pomôcť ľuďom terajšej doby, aby porozumeli, kde je pravda." V roku 2006 na konferencii Ústavu pamäti národa s názvom Skrytá cirkev spomínal, že toto krédo nosil vo svojom srdci. Zakladateľ ÚPN Ján Langoš v tom čase vítal otca Urbanca ako jednu z osobností, ktoré v boli čase temna svetlom.

Otec Bartolomej Urbanec žehná účastníkov stretnutia pri príležitosti jeho životného jubilea, na ktorom bola predstavená aj publikácia o tom, ako ho sledovala a prenasledovala komunistická Štátna bezpečnosť.

Otec Bartolomej Urbanec žehná účastníkov stretnutia pri príležitosti jeho životného jubilea, na ktorom bola predstavená aj publikácia o tom, ako ho sledovala a prenasledovala komunistická Štátna bezpečnosť.

Otec Bartolomej Urbanec.

Otec Bartolomej Urbanec.

Bartolomej Urbanec s historikom ÚPN Františkom Neupauerom, ktorý sa podieľal na Bartolomej Urbanec – Dvadsať rokov pod dohľadom ŠtB.

Bartolomej Urbanec s historikom ÚPN Františkom Neupauerom, ktorý sa podieľal na Bartolomej Urbanec – Dvadsať rokov pod dohľadom ŠtB.

Vľavo správca Farnosti Kráľovnej pokoja Miroslav Gira, ktorému bol Bartolomej Urbanec spirituálom počas štúdia v spišskom seminári, a Pavol Hric (druhý zľava), ktorý sa podieľal na zostavení publikácie a inicioval slávnostné stretnutie.

Vľavo správca Farnosti Kráľovnej pokoja Miroslav Gira, ktorému bol Bartolomej Urbanec spirituálom počas štúdia v spišskom seminári, a Pavol Hric (druhý zľava), ktorý sa podieľal na zostavení publikácie a inicioval slávnostné stretnutie.

Foto: Róbert Moško

Vytlačiť