Logo

Ústav pamäti národa ponúka možnosť odovzdať dokumenty ŠtB

tav pamäti národa si dovoľuje osloviť širokú verejnosť na spoluprácu pri poznávaní našej nedávnej minulosti. Ústav v poslednom období dostal od ľudí cenné dobové dokumenty, ktoré vytvorila Štátna bezpečnosť pred rokom 1989. Ďalšie takéto dokumenty sa môžu nachádzať v držbe súkromných osôb. Z tohto dôvodu Ústav pamäti národa ponúka verejnosti možnosť odovzdať mu dokumenty vytvorené Štátnou bezpečnosťou. Odovzdané dokumenty jednak zostanú zachované v odborne archívnej správe a taktiež umožnia komplexnejší výskum obdobia neslobody.

Dokumenty je možné odovzdať osobne v sídle Archívu Ústavu pamäti národa na Miletičovej ul. č. 7 v Bratislave alebo zaslať poštou, a to aj anonymne, na adresu sídla ústavu: Ústav pamäti národa, Miletičova 19, P. O. Box 29, 820 18 Bratislava. V prípade potreby je možné kontaktovať pracovníkov Archívu Ústavu pamäti národa prostredníctvom emailu badatelna@upn.gov.sk alebo na telefónnom čísle 02/55571764.

Pre ilustráciu prikladáme prvé strany dokumentu, ktorý Ústav pamäti národa anonymne dostal v decembri 2022. Dokument vytvoril útvar ŠtB na vtedajšej Krajskej správe ministerstva vnútra Nitra.

Obal dokumentu

Obal dokumentu

Prvá strana dokumentu

Prvá strana dokumentu

Druhá strana dokumentu

Druhá strana dokumentu

Tretia strana dokumentu

Tretia strana dokumentu

Foto: ÚPN

Vytlačiť