Ústav pamäti národa poďakoval zahraničným Slovákom za pomoc v období socializmu

Ilustrovaná Biblia pre mladých, kniha v červenej väzbe s vybranými časťami Starého a Nového Zákona a mnohými maľbami, prichádzala na prelome 70. a 80. rokov do Československa poštou z Juhoslávie. Bibliu v slovenčine, ktorú zostavil kňaz zo slovenskej obce v srbskej Vojvodine, rozposielali pod krycími menami a z rôznych adries mladí farníci.

Prenasledovaní veriaci v Československu, kde bola náboženská literatúra ťažko dostupná, mohli napísať list do Juhoslávie a zadarmo im poštou prišla Biblia. Jej rozposielanie vyvolalo rozruch a na poštách vo Vojvodine aj inde zaznievali otázky, kto financuje knihu, ktorá sa denne posiela na Slovensko. Mladí ju posielali z adries rodičov a príbuzných, niekedy aj z pôšt v susedných dedinách, aby nevysvitlo, že jediným jej zdrojom je farský úrad v obci Selenča. Sväté Písmo sa tak vďaka Selenčanom stalo pre ľudí v Československu dostupnejšie.

Ekumenické dielo vzniklo v roku 1977 a úvodné slovo slovenského evanjelického biskupa a. v. v Juhoslávii Juraja Struhárika a katolíckeho biskupa zo Subotice Matiju Zvekanovića je datované na sviatok svätých Cyrila a Metoda, teda 5. júla toho roku.

Na štyridsiate výročie vydania Ilustrovanej Biblie pre mladých poďakoval Ústav pamäti národa obyvateľom slovenskej obce Selenča v Srbsku za pomoc veriacim vo vtedajšom Československu. Zároveň udelil pamätné medaily Ústavu pamäti národa a ďakovné listov predsedu Správnej rady ÚPN dvom osobnostiam, ktoré k tomuto dielu prispeli.

Prvou ocenenou osobnosťou "in memoriam" za cezhraničnú spoluprácu pri šírení, distribúcii a rozmnožovaní náboženskej literatúry a za mimoriadne zásluhy v zápase za ľudské práva, občiansku a náboženskú slobodu v Československu je kňaz Michal Zolárek, ktorý Ilustrovanú Bibliu pre mladých zostavil. Cenu prevzal jeho synovec Ján Zolárek.

Ďakovný list a pamätnú medailu si prevzal aj salezián Štefan Turanský, ktorý sa v rokoch 1978 až 1980 aktívne podieľal na šírení náboženskej literatúry a má veľký podiel na balení a rozosielaní Ilustrovanej Biblie zo Selenče na Slovensko, kde bola zo strany veriacich veľmi žiadaná. Pôsobil na slovenskom gymnáziu pri Slovenskom ústave svätých Cyrila a Metoda v Ríme a bol v kontakte so slovenskou Cirkvou. Ústav pamäti národa mu ocenením poďakoval za cezhraničnú spoluprácu, za občiansku statočnosť a angažovanosť pri šírení a rozmnožovaní náboženskej literatúry a za zásluhy v zápase za zachovanie ľudských a náboženských hodnôt v Československu.

"Prvýkrát som sa s touto Ilustrovanou Bibliou stretol v roku 1983. Dlhoročný väzeň pre vieru, premonštrátsky páter Hroznata, vlastným menom Ján Svatek, mi vložil do ruky adresu s konkrétnym menom a povedal: Napíš list na túto adresu do Juhoslávie a oni ti pošlú Bibliu," spomínal počas slávnostného oceňovania predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák. "Po celé roky som nevedel, komu sa za takýto vzácny dar môžem poďakovať."

Adresa putovala medzi veriacimi na Slovensku z ruky do ruky a v mnohých rodinných knižniciach má toto vydanie Biblie svoje miesto až do súčasnosti.

Záštitu nad odovzdávaním pamätných medailí Ústavu pamäti národa a ďakovných listov predsedu Správnej rady ÚPN prevzala predsedníčka rady miestneho spoločenstva Selenča Katarína Vrabčeniaková. Podujatie sa konalo na pôde katolíckej farnosti (v stane, ktorý dočasne nahrádza priestory v súčasnosti rekonštruovaného chrámu) a zúčastnili sa ho aj členovia evanjelickej komunity, takže si zachovalo ekumenický ráz Ilustrovanej Biblie.

Ocenený salezián Štefan Turanský preberá od predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka pamätnú medailu a ďakovný list.

Ocenený salezián Štefan Turanský preberá od predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka pamätnú medailu a ďakovný list.

Foto: Juraj Berédi

Ocenený salezián Štefan Turanský drží Ilustrovanú Bibliu pre mladých, ktorá bola zostavená v srbskej Vojvodine a odtiaľ ju mladí farníci posielali do Československa.

Ocenený salezián Štefan Turanský drží Ilustrovanú Bibliu pre mladých, ktorá bola zostavená v srbskej Vojvodine a odtiaľ ju mladí farníci posielali do Československa.

Foto: Juraj Berédi

Ján Zolárek, synovec oceneného kňaza Michala Zoláreka, preberá od Ondreja Krajňáka pamätnú medailu a ďakovný list.

Ján Zolárek, synovec oceneného kňaza Michala Zoláreka, preberá od Ondreja Krajňáka pamätnú medailu a ďakovný list.

Foto: Juraj Berédi

Ocenený salezián Štefan Turanský a Ján Zolárek, synovec oceneného kňaza Michala Zoláreka, so zástupcami Ústavu pamäti národa. Vpravo spoluorganizátor podujatia Michal Kaňa.

Ocenený salezián Štefan Turanský a Ján Zolárek, synovec oceneného kňaza Michala Zoláreka, so zástupcami Ústavu pamäti národa. Vpravo spoluorganizátor podujatia Michal Kaňa.

Foto: Juraj Berédi

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák s predsedníčkou rady miestneho spoločenstva Katarínou Vrabčeniakovou.

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák s predsedníčkou rady miestneho spoločenstva Katarínou Vrabčeniakovou.

Foto: Juraj Berédi

Slovenský spevácky zbor zo Selenče.

Slovenský spevácky zbor zo Selenče.

Foto: Juraj Berédi

Vytlačiť