Logo

Ústav pamäti národa po druhý raz vydal knihu November. Očami ŠtB a ulice

Ústav pamäti národa pripravil druhé vydanie publikácie Petra Baluna a Gábora Strešňáka November. Očami ŠtB a ulice, ktorá prvýkrát vyšla v roku 2009.

Kniha prostredníctvom obrazového materiálu a dobových dokumentov z proveniencie vznikajúcich občianskych hnutí a komunistickej strany, ako aj denných situačných správ Štátnej bezpečnosti zo Slovenska dokumentuje prelomové udalosti konca roku 1989. Koncepcia publikácie vychádza z porovnania pohľadu amatérskych aj profesionálnych fotografov s pohľadom príslušníkov Štátnej bezpečnosti. Materiály ŠtB pritom ukazujú, akou optikou sa táto inštitúcia prakticky až do generálneho štrajku 27. novembra 1989 pozerala na rozmáhajúce sa protirežimné demonštrácie a ich organizátorov – stále ich vnímala ako "prostriedok rozvratu štátu".

Podstatnú časť publikácie tvoria fotografie. Z prvých revolučných dní je záberov málo, keďže strach z fotografovania sa medzi účastníkmi demonštrácií odbúraval iba pomaly. S rastom eufórie, nadšenia a nádeje na skorú zmenu rástol aj počet fotografií a videozáznamov. Je medzi nimi aj veľké množstvo málo známych fotografií od súkromných osôb, ktoré dokumentujú priebeh Nežnej revolúcie v jednotlivých regiónoch Slovenska. Fotografie dopĺňajú plagáty, letáky, výzvy, vyhlásenia, karikatúry a humorné kresby, ktoré zachytávajú atmosféru revolučných dní.

BALUN, Peter – STREŠŇÁK, Gábor: November. Očami ŠtB a ulice. II. vydanie. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2019, 264s. ISBN 978-80-89335-90-9

 Publikácia November. Očami ŠtB a ulice - obálka

November. Očami ŠtB a ulice - vnútro publikácie

November. Očami ŠtB a ulice - vnútro publikácie

Vytlačiť