Logo

Ústav pamäti národa organizuje konferenciu o komunistických stranách

Ústav pamäti národa v spolupráci so svojimi zahraničnými partnermi vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Komunistické strany v sovietskom bloku 1968 – 1980. Belle epoque východného bloku?, ktorá sa bude konať v priestoroch Zichyho paláca v Bratislave v dňoch 28. – 29. septembra 2022.

Na konferencii vystúpia poprední odborníci z Poľska, Maďarska, Českej republiky, Nemecka, Rakúska, Srbska a Albánska. Vo svojich príspevkoch budú analyzovať politiku komunistických strán v jednotlivých štátoch sovietskeho bloku aj v širšom medzinárodnom kontexte. Na konferencii bude zabezpečené simultánne slovensko-anglické tlmočenie.Vytlačiť