Ústav pamäti národa navštívila splnomocnenkyňa vlády pre ochranu slobody vierovyznania Anna Záborská

V utorok 5. apríla 2022 navštívila Ústav pamäti národa splnomocnenkyňa vlády pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia Anna Záborská. Na rokovaní s predsedom Správnej rady Ústavu pamäti národa Jánom Pálffym diskutovali o možnostiach spolupráce jej úradu s Ústavom, najmä pri výučbe mladých ľudí o porušovaní ľudských práv a náboženských slobôd v období vlády totalitných režimov. Anna Záborská uviedla, že pri problematike ochrany slobody vierovyznania je potrebné mať aj vedomosti o tom, k akým porušeniam náboženských slobôd na Slovensku v nedávnej minulosti dochádzalo. Predseda Správnej rady ÚPN prezentoval aktivity Ústavu práve so zameraním na edukačnú činnosť, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú prednášky o perzekúcií cirkví a veriacich, tematická webstránka o likvidácii reholí, výstava o Sviečkovej manifestácii či viacero knižných publikácií a filmových dokumentov. Výsledkom stretnutia by mala byť spolupráca oboch inštitúcií na vzájomných projektoch orientovaných na vzdelávanie mladých ľudí.

Foto: účastníci stretnutia

účastníci stretnutia

Foto: Ján Endrődi, ÚPN


Vytlačiť