Logo

Ústav pamäti národa navštívila poslankyňa Národnej rady SR Anna Andrejuvová

V stredu 24. júna 2020 navštívila Ústav pamäti národa poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Anna Andrejuvová. S predsedom Správnej rady Ústavu pamäti národa Jánom Pálffym diskutovali o činnosti Ústavu pamäti národa v uplynulom období a o jeho úlohách a postavení v budúcnosti.

Anna Andrejuvová ocenila dokumentačné, osvetové a odborné aktivity Ústavu pamäti národa a v zmysle Programového vyhlásenia vlády SR sa zaujímala o otázky sídla ústavu, odškodňovanie obetí komunizmu, delimitácie archívnych dokumentov, zriadenia múzea totalitných režimov, miest pamäti a spolupráce s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a školstva Slovenskej republiky a jeho organizáciami pri vzdelávacích podujatiach a didaktike dejepisu. S predsedom Správnej rady Ústavu pamäti národa sa zhodli na nevyhnutnosti pripomínania si obetí totalitných režimov, foriem perzekúcií, ale aj ich vykonávateľov a páchateľov.

Poslankyňa NR SR Anna Andrejuvová a predseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy

Poslankyňa NR SR Anna Andrejuvová a predseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy

Pracovné rokovanie poslankyne NR SR Anny Andrejuvovej so zástupcami Ústavu pamäti národa

Pracovné rokovanie poslankyne NR SR Anny Andrejuvovej so zástupcami Ústavu pamäti národa

Foto: Andrea Púčiková, ÚPN

Vytlačiť