Ústav pamäti národa a Múzeum SNP pracujú na spoločných projektoch

Generálny riaditeľ Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici Stanislav Mičev navštívil 2. júla 2019 Ústav pamäti národa. So zástupcami ÚPN diskutoval o spolupráci medzi oboma inštitúciami, najmä však o spracovaní databázy slovenských občanov väznených v táboroch Hlavnej správy vojnových zajatcov a internovaných (GUPVI) a odbornom seminári, ktorý sa bude konať pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania.

V prípade databázy vojnových zajatcov a internovaných v ZSSR ide o dlhodobý projekt, ktorý má ponúknuť odbornej i širokej verejnosti doteraz najkomplexnejší zoznam občanov internovaných v sovietskych zajateckých táboroch po skončení druhej svetovej vojny.

Plánovaný seminár, na ktorom bude popri Ústave pamäti národa a Múzeu SNP spolupracovať aj Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave, sa uskutoční 10. septembra v Bratislave. Historici z Poľska a zo Slovenska na ňom priblížia rozdiely a paralely medzi Varšavským povstaním a Slovenským národným povstaním.

Zástupcovia ÚPN a Múzea SNP sa dohodli aj na vzájomnej podpore publikačnej činnosti a výmene fotografií a audiovizuálnych materiálov pri propagácii nadchádzajúceho 75. výročia Slovenského národného povstania.

Zľava: riaditeľ Sekcie vedeckého výskumu Peter Jašek, predseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy, generálny riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici Stanislav Mičev a riaditeľ Sekcie dokumentácie ÚPN Michal Miklovič.

Zľava: riaditeľ Sekcie vedeckého výskumu Peter Jašek, predseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy, generálny riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici Stanislav Mičev a riaditeľ Sekcie dokumentácie ÚPN Michal Miklovič.

Foto: Andrea Púčiková, ÚPN

Vytlačiť