Ústav pamäti národa a Klub 89 podpísali Memorandum o spolupráci

Predstavitelia Ústavu pamäti národa a občianskeho združenia Klub 89 podpísali v stredu 23. septembra 2020 Memorandum o spolupráci. Dokument je vyjadrením ochoty prehĺbiť spoluprácu na rôznych projektoch a aktivitách, ktoré v spoločnosti vyzdvihujú hodnotu slobody a demokracie.

Ústav pamäti národa je pamäťová inštitúcia, ktorá mapuje obdobie neslobody v slovenských dejinách, sprístupňuje obetiam perzekúcií dokumenty o ich prenasledovaní, zverejňuje údaje o vykonávateľoch tohto prenasledovania a verejnosti približuje rôzne aspekty totalitných režimov. Klub 89 vznikol v roku 2017 ako občianske združenie a platforma osobností Novembra 89, ktoré sa snažia o rozvíjanie a šírenie demokratických hodnôt. Jeho členmi sú napríklad Milan Kňažko, Ladislav Snopko, Ján Budaj či Pavol Demeš.

Ústav pamäti národa a Klub 89 budú v budúcnosti spolupracovať na organizácii vedeckých a odborných podujatí, ktoré mapujú pôsobenie a dôsledky nedemokratických režimov 20. storočia, ako aj na príprave pietnych spomienok. Partneri sa tiež zaviazali kooperovať pri získavaní audiovizuálnych, knižných a iných materiálov a predmetov, ktoré dokumentujú obdobie rokov 1939 až 1989 v slovenských dejinách, s tým, že dôraz budú klásť na materiály viažuce sa k udalostiam Nežnej revolúcie.

Súčasťou memoranda je aj dohoda ÚPN a Klubu 89 na spolupráci pri organizovaní vzdelávacích, popularizačných a osvetových podujatí venujúcich sa šíreniu hodnôt slobody, demokracie a ľudských práv. Klub 89 sa tak stane partnerom už najbližšieho Festivalu slobody. Podujatie je multižánrovým medzinárodným festivalom, ktorý pripomína a analyzuje obdobie neslobody prostredníctvom dokumentárnych a hraných filmov, výstav, divadelných predstavení či diskusií.

Predseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy uvítal podpísanie memoranda slovami: „ Podpis memoranda o spolupráci je dôležitým krokom pre možnosť rozšírenia vzájomnej spolupráce na spoločných projektoch zameraných na propagovanie myšlienok slobody a demokracie". Predsedníčka Klubu 89 Jana Kotová vyzdvihla pozitívne skúsenosti zo spolupráce na projektoch v roku 2019, ktorých výsledkom bolo reprezentatívne pripomenutie 30. výročia Nežnej revolúcie. „ Nesmierne si vážime doterajšiu podporu, ktorej sa dostávalo nášmu združeniu zo strany Ústavu pamäti národa. Podpis Memoranda je významným krokom k ďalšiemu upevneniu spolupráce medzi namia je pre nás cťou, že tak významná inštitúcia,akou je Ústav pamäti národa, sa stáva od dnešného dňa nielen našim podporovateľom, ale aj partnerom. "

Memorandum nadväzuje na už existujúcu spoluprácu medzi Ústavom pamäti národa a Klubom 89. Klub 89 bol spoluorganizátorom vedeckej konferencie Annus Mirabilis. Rok 1989 a Slovensko. Od totality k demokracii, ktorú Ústav pamäti národa spolu s partnermi pripravil k 30. výročiu Nežnej revolúcie. Na konferencii, ktorá sa konala pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej, sa zúčastnili osobnosti Nežnej revolúcie aj zahraniční odborníci.

Ústav pamäti národa a Klub 89 sa tiež podieľali na výnimočnej výstave Slovenského národného múzea N89 – Cesta k slobode, ktorú si môžu návštevníci Bratislavského hradu pozrieť do januára 2021, a v spolupráci s denníkom SME takisto na vzniku publikácie Cesta k slobode 1989 určenej najmä žiakom, študentom a pedagógom.

Predsedníčka Klubu 89 Jana Kotová a predseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy pri podpise memoranda

Delegácia Klubu 89 a zástupcovia Ústavu pamäti národa

Predsedníčka Klubu 89 Jana Kotová a predseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy

Foto: Andrea Púčiková, ÚPNVytlačiť