Ústav pamäti národa a Bratislavský samosprávny kraj podpísali Memorandum o partnerstve a spolupráci

Doterajšiu spoluprácu Bratislavského samosprávneho kraja a Ústavu pamäti národa v stredu 19. júna 2019 oficiálne spečatili podpisom memoranda župan Juraj Droba a predseda Správnej rady Ján Pálffy. Cieľom je presadzovať spoločné záujmy v otázkach pripomínania si historických výročí obdobia neslobody a spolupráca na vzdelávacích, osvetových a kultúrnych podujatiach a projektoch.

„Je dôležité uchovávanie historických medzníkov pre ďalšie generácie. Preto s Ústavom pamäti národa intenzívne spolupracujeme. Aktuálne pracujeme na prípravách 30. výročia pádu železnej opony," priblížil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

„Ústav pamäti národa oceňuje dlhodobú spoluprácu s BSK pri organizovaní osvetových a vzdelávacích aktivít o období neslobody, ako aj pri zachovávaní pamiatky obetí totalitných režimov. Teší ma, že našu spoluprácu podpisom memoranda symbolicky formalizujeme v roku 30. výročia pádu komunistického režimu," uviedol predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ján Pálffy.

Bratislavská župa je už roky partnerom Festivalu Slobody, ktorý organizuje Ústav pamäti národa. Počas výročí novembrovej Nežnej revolúcie obe inštitúcie spolu pravidelne pripravujú Víkend zatvorených hraníc, teda symbolicky uzavrú hranice na Cyklomoste slobody, ktorý vedie ponad bývalú Železnú oponu. Pri Cyklomoste slobody v Devínskej Novej Vsi tiež spoločne odhalili pamätník obetiam Železnej opony, ktorý pripomína 42 obetí a symbolizuje komunistické Československo oddeľované od slobodného sveta riekou Morava. BSK a ÚPN usporiadali aj spomienkové podujatie a odhalili pamätník Hartmutovi Tautzovi, ktorý sa stal obeťou zločinu proti ľudskosti na hraniciach. Ústav pamäti národa zároveň v spolupráci s Bratislavskou župou každoročne odovzdáva dekréty veteránom protikomunistického odboja.

Bratislavský samosprávny kraj a Ústav pamäti národa v Memorande o partnerstve a spolupráci medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Ústavom pamäti národa deklarujú spoločnú vôľu k vzájomnej spolupráci vo všetkých oblastiach spoločného záujmu, vzájomnému informovaniu sa či výmene pozitívnych skúseností. Bratislavský samosprávny kraj vyjadruje vôľu v rámci svojich možností a kompetencií poskytnúť súčinnosť Ústavu pamäti národa pri napĺňaní cieľov činnosti ústavu, najmä pri šírení myšlienok slobody a demokracie prostredníctvom vzdelávacích, osvetových a kultúrnych podujatí. Zároveň bude spolupracovať s Ústavom pamäti národa pri zvyšovaní povedomia obyvateľstva kraja o praktikách totalitných režimov, ako i pri preukazovaní náležitej úcty a pamiatky obetiam totalitných režimov.

Predseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy a predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba po podpise memoranda o spolupráci

Predseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy a predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba po podpise memoranda o spolupráci

Foto: BSK

Vytlačiť