Logo

ÚPN zverejnil predstaviteľov komunistického režimu

Ústav pamäti národa na svojej webovej stránke zverejnil prehľad členov Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska a prehľad členov vlád Slovenskej socialistickej republiky.

Ústav tak urobil v rámci zákonom stanovenej úlohy analyzovať účasť osôb na komunistickom režime. Členovia straníckych a mocenských orgánov nesú politickú zodpovednosť za výkon štátnej moci počas komunistického režimu.

Ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska (ÚV KSS) bol najvyšším orgánom strany v období medzi jej zjazdami. Hlavnou úlohou ÚV KSS bolo uplatňovanie politiky Komunistickej strany Československa na Slovensku. Uznesenia ÚV KSS boli záväzné nielen pre nižšie stranícke orgány, ale aj pre orgány štátnej správy. Ústav pamäti národa zverejnil na svojej webovej stránke prehľad 506 členov ÚV KSS za obdobie rokov 1945 až 1989.

Vláda Slovenskej socialistickej republiky (SSR) bola najvyšším výkonným orgánom štátnej moci na území SSR. Vznikla 1. januára 1969 v dôsledku federalizácie Československej socialistickej republiky. Ústav pamäti národa zverejnil na svojej webovej stránke prehľad 57 členov vlád SSR za obdobie rokov 1969 až 1989.


Vytlačiť