ÚPN zverejnil databázu odsúdených podľa §§109 a 110

Ústav pamäti národa (ÚPN) na tlačovej konferencii dňa 14. septembra 2016 o 11.00 hodine zverejnil zoznam 13 000 obetí železnej opony, ich prokurátorov, vyšetrovateľov, sudcov bývalého Západoslovenského kraja. Na svojom webovom portáli sprístupnil verejnosti databázu a niekoľkoročný projekt pod názvom „Odsúdení podľa §109 a nositelia súdnych perzekúcií v rokoch 1977 – 1989". Týmto krokom ÚPN napĺňa nielen svoje zákonné poslanie a povinnosť, ale zároveň neustáva v snahe učiniť zadosť všetkým, ktorí boli poškodení štátom, ktorý porušoval ľudské práva aj vlastné zákony. Zvláštnu skupinu spomedzi perzekúcií komunistického režimu tvorila tzv. ochrana hraníc voči demokratickému Západu, ktorá však bola reálne namierená aj proti vlastným občanom bývalého Československa (ČSSR) a ostatných socialistických krajín, a pri snahe o prekročenie tejto Železnej opony bolo usmrtených viac než 400 osôb. Popri vyhasnutých životoch nevinných obetí Železnej opony však komunistický režim zakročil aj proti tisíckam ďalších civilistov, ktorí sa viac či menej úspešne pokúšali dostať do slobodného sveta.

Spracovaný prehľad súdených podľa §109 Trestného zákona (nedovolené opustenie republiky) a nositeľov súdnych perzekúcií v rokoch 1977 – 1989 dokumentuje a sprístupňuje základné údaje perzekvovaných osôb, mená vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov, prípadne aj znalcov, rozsudky a výšku a charakter trestu. Ako prvé sú zverejnené údaje k bývalému Západoslovenskému kraju. Projekt je časovo ohraničený na obdobie od roku 1977 do pádu komunistického režimu v roku 1989, keďže v tomto období komunistický režim v Československu už preukázateľne porušoval základné ľudské práva, k dodržiavaniu ktorých sa zaviazal aj podpisom medzinárodných dohovorov. Už na Helsinskej konferencii v roku 1975 podpísal prezident ČSSR Gustáv Husák Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. Oba dokumenty ratifikovalo Federálne zhromaždenie a po zverejnení v Zbierke zákonov vstúpili v októbri 1976 do platnosti. Záväzky predstaviteľov štátnej moci sa však v praxi nerealizovali a zostali len na papieri. Politické vedenie ČSSR nerešpektovalo ani Všeobecnú deklarácia ľudských práv, ktorá v paragrafe 13 hovorí: „Každý má právo opustiť ktorúkoľvek krajinu, i svoju vlastnú a vrátiť sa do svojej krajiny." Zverejnený projekt a databáza sú výsledkom práce Sekcie dokumentácie ÚPN a predovšetkým jej pracovníčky Emílie Pastvovej.

Význam zverejnených dokumentov zhrnul predseda správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák:

„Dnes v zmysle Zákona o pamäti národa zverejňujeme mená ďalších 13 000 odsúdených občanov, ktorí sa rozhodli ilegálne opustiť našu krajinu. Alebo vnikli na naše územie s úmyslom prekročiť železnú oponu – boli to predovšetkým občania poľskej, nemeckej alebo maďarskej národnosti.

Po prvýkrát od pádu železnej opony sprístupňujeme aj mená 158 prokurátorov, 228 sudcov a 86 vyšetrovateľov štátnej bezpečnosti, ktorí sa na perzekúcii dnes už rehabilitovaných občanov podieľali.

Sme si vedomí, že základom pre uzmierenie a budovanie budúcnosti je spravodlivosť. Spravodlivosť úzko súvisí s vetou, ktorú nosia na tričkách dcéry bývalých politických väzňov: „Odpustili sme, ale nezabúdame". Ústav pamäti národa sa má stať strážcom pravdy o minulosti, aby sa zločiny neopakovali. Preto dnes nehovoríme o výdobytkoch socializmu, nehovoríme o hrubej čiare a nehádžeme špinu pod koberec, či sa to niekomu páči, alebo nie. Politici nemajú právo robiť hrubé čiary v mene prenasledovaných. Žiaľ tí, čo v minulosti v rozpore s ľudskými právami súdili, neskôr svojim obetiam vystavovali rehabilitačné rozhodnutia o ich nevine. Zoznamy sudcov, ktorí takto súdili môžu slúžiť pre potreby Národného bezpečnostného úradu, ktoré sa týkajú napríklad sudcov. Aby sa do vysokých štátnych funkcii opäť nedostávali ľudia, ktorí už v minulosti zlyhali."

Predseda Správnej rady ÚPN poďakoval svojim kolegom za prácu, ktorú pre zadosťučinenie práva a spravodlivosti vykonali. Zástupcov médií pozval k spolupráci, aby spoločne naprávali krivdy z minulosti.

Zľava: hovorca ÚPN Peter Juščák, predseda správnej Rady ÚPN Ondrej Krajňák, Emília Pastvová, sekcia dokumentácie, Ján Endrödi, riaditeľ sekcie dokumentácie.

Zľava: hovorca ÚPN Peter Juščák, predseda správnej Rady ÚPN Ondrej Krajňák, Emília Pastvová, sekcia dokumentácie, Ján Endrödi, riaditeľ sekcie dokumentácie.

Emília Pastvová, sekcia dokumentácie, Ján Endrödi, riaditeľ sekcie dokumentácie.

Emília Pastvová, sekcia dokumentácie, Ján Endrödi, riaditeľ sekcie dokumentácie.

Predseda správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák v rozhovore s novinármi.

Predseda správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák v rozhovore s novinármi.

Foto: Eduard Novák, ÚPN

Vytlačiť