Logo

ÚPN žiada Generálnu prokuratúru SR o kópiu vyšetrovacieho spisu k Sviečkovej manifestácii

Ústav pamäti národa požiadal 23. marca 2023 Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky o vyhotovenie fotokópie vyšetrovacieho spisu k zásahu bezpečnostných zložiek voči účastníkom Sviečkovej manifestácie, ktorá sa konala 25. marca 1988.

Podľa zákona o pamäti národa sú štátne orgány povinné Ústavu pamäti národa poskytnúť súčinnosť pri vyhotovení kópií dokumentov, ktoré sa vzťahujú na činnosť bezpečnostných zložiek štátu pred rokom 1990.

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky doteraz Ústavu pamäti národa neposkytla vyšetrovací spis v plnom rozsahu, na štúdium mu poskytla len kópiu, v ktorej boli anonymizované osobné údaje vrátane mien osôb zodpovedných za zásah.

Pre vyrovnanie sa s nedemokratickou minulosťou je však potrebné poznať nielen motívy, formy a následky politickej represie, ale aj mená osôb, ktoré represiu organizovali a realizovali. Účastníci Sviečkovej manifestácie pokojnou formou žiadali plnenie nielen náboženských, ale aj občianskych práv a slobôd. Ako jedno z najvýznamnejších verejných vystúpení proti komunistickému režimu si Sviečková manifestácia zaslúži komplexné historiografické spracovanie, na čo sú potrebné všetky dostupné dokumenty a údaje.

* Žiadosť na GP SR z 23. 3. 2023

Vytlačiť