ÚPN vyjadruje úprimnú sústrasť k úmrtiu Rudolfa Fibyho SF

Ústav pamäti národa na čele s predsedom Správnej rady Ondrejom Krajňákom v súvislosti s úmrtím katolíckeho kňaza Rudolfa Fibyho SF vyslovuje úprimnú sústrasť jeho najbližšej rodine, priateľom a známym. Rudolf Fiby SF zomrel 9. októbra 2014 v Košiciach.

Rudolf Fiby sa narodil 4. apríla 1946. Študoval na stredných priemyselných školách v Nitre a v Banskej Bystrici. V roku 1969 promoval na Prírodovedeckej fakulte UK, odbor matematika a následne si doplnil pedagogické vzdelanie na filozofickej fakulte. Titul RNDr. získal v odbore Algebra a teória čísiel. Od roku 1975 do roku 1992 bol odborným pracovníkom v Ústave technickej kybernetiky Slovenskej akadémie vied v Bratislave a do roku 2003 pracoval vo firme Apex v Košiciach. Na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach prednášal externe predmet Sociálna etika. V období komunistického režimu bol tento vedec - matematik tajne vysvätený za kňaza. Bol jedným z prvým členov spoločenstva Fatima, ktoré v roku 1974 spoluzakladal so Silvestrom Krčmérym a Vladimírom Juklom. Stál aj pri zrode Sviečkovej manifestácie. Čulé boli jeho kontakty a apoštolát v Sovietskom Zväze.

Po roku 1989 sa podieľal na obnove činnosti organizácií venujúcim sa kresťanským robotníkom. Podieľal sa aj na tvorbe štatútu Komisie pre rodiny pri KBS. Od decembra 2012 po náhlej mozgovej príhode bol hospitalizovaný v košickom hospici. Rudolf Fiby bol predstaveným Spoločenstva Fatima, ktoré koordinovalo širokú sieť činností podzemnej cirkvi. V roku konania Sviečkovej manifestácie aj vďaka jeho slovám „Sviečku a chuť mám“ nastalo rozhodnutie, že do manifestácie 25. marca 1988 sa zapoja širšie spoločenstvá.

Rudolf Fiby bol vnímaný ako osobnosť už počas života. Fórum kresťanských inštitúcií Rudolfovi Fibymu 22. novembra 2013 slávnostne udelilo čestné členstvo v predsedníctve Fóra kresťanských inštitúcií.

Vytlačiť