Logo

ÚPN vydal spomienky Dušana Viesta ml.

Ústav pamäti národa vydal publikáciu „V mene republiky". Spomienky Dušana Viesta ml..Pulikácia približuje perzekúciu príbuzných veliteľa povstaleckej armády generála Rudolfa Viesta zo strany komunistického režimu.

Dušan Viest ml., synovec generála Viesta, sa aktívne zapojil do bojov v Slovenskom národnom povstaní. V máji 1948 sa pokúsil s rodinou o emigráciu, následne bol zatknutý, vyšetrovaný a odsúdený. Vydanie jeho spomienok prispieva k lepšiemu poznaniu príčin a foriem perzekúcie popredných predstaviteľov protifašistického odboja a účastníkov Slovenského národného povstania, ktorí sa po nástupe komunistického režimu vo februári 1948 stali obeťami politicky motivovaných represálií.

Obrázok obálky publikácie V mene republiky - Spomienky Dušana Viesta ml.

Obrázok obálky publikácie „V mene republiky". Spomienky Dušana Viesta ml.

Vytlačiť