Logo

ÚPN vydal publikáciu mapujúcu aktivity Svetového kongresu Slovákov

Zborník Svetový kongres Slovákov v zápase proti komunistickému režimu predstavuje prostredníctvom vedeckých štúdií a spomienok aktérov doteraz nespracovanú problematiku strešnej slovenskej exilovej organizácie. Svetový kongres Slovákov vznikol v roku 1970 s cieľom zjednotiť slovenský politický exil a pomôcť Slovákom v zápase proti komunistickému režimu a za naplnenie práva na sebaurčenie.

Zborník je výstupom z rovnomennej vedeckej konferencie, ktorú Ústav pamäti národa usporiadal v roku 2015 a ktorá sa stretla s veľkým záujmom verejnosti.

Publikácia obsahuje desať štúdií, ktoré analyzujú širokú škálu aktivít Svetového kongresu Slovákov: od rokovaní s poprednými svetovými politikmi a vydávania memoránd cez náboženskú politiku, kontakty so slovenským disentom, českým exilom či Rádiom Slobodná Európa až po pôsobenie významných slovenských intelektuálov v exile v radoch Kongresu.

Osobitná štúdia je venovaná jednému z kľúčových generálnych zhromaždení SKS v Ríme v roku 1975, ako aj zhodnoteniu významu aktivít Kongresu v kontexte studenej vojny. V zborníku nechýbajú ani spomienky štyroch predstaviteľov Kongresu, vrátane spomienok bývalého generálneho tajomníka Dušana Tótha. Úvodným slovom doň prispela aj dcéra zakladateľa a najvýznamnejšej osobnosti Kongresu Štefana B. Romana Ann, ktorá sa v minulosti podieľala na aktivitách organizácie.

Zborník predstavuje odrazový mostík na ceste k dôkladnému zmapovaniu dejín Svetového kongresu Slovákov a je prvou publikáciou, ktorá sa venuje dejinám tejto kľúčovej slovenskej exilovej inštitúcie.

Obálka zborníka Svetový kongres Slovákov

Vytlačiť