ÚPN vydal pre študentov ďalšie informačné letáky

ÚPN od roku 2014 v spolupráci s Európskou sieťou Pamäť a Solidarita realizuje projekt na podporu osvetových a vzdelávacích aktivít pre študentov a pedagógov rôznych stupňov škôl na témy a historické udalosti súvisiace s obdobím neslobody s cieľom zoznámiť pedagógov a mladú generáciu s prejavmi a následkami totalitných režimov v rokoch 1939 - 1989. Výsledkom projektu sú informačné a edukačné letáky ilustrované autentickými zábermi.

V roku 2015 na témy "Deportácie obyvateľov Slovenska do ZSSR (1944-1945)", "Železná opona", "Náboženské púte na Slovensku v 80. rokoch", "Slovenské národné povstanie", "Spravodlivý medzi národmi" a "Štátna bezpečnosť na Slovensku 1948-1989". Autori z radov odborných vedeckých pracovníkov ÚPN zvolili jednoduchú a príťažlivú formu opisu skutočností a konkrétnych prejavov porušovania ľudských práv a náboženských slobôd, praktík nacistické a komunistického režimu, dejinných súvislostí, či obetí aj v medzinárodnom kontexte. Letáky sú určené najmä pre študentov základných a stredných škôl. Projekt je súčasťou osvetových a vzdelávacích projektov ÚPN, ktorého cieľom je príťažlivou a efektívnou formou sprístupniť mladej generácií obdobie neslobody v kontexte národných aj medzinárodných súvislostí.

V roku 2014 boli spracované témy „Holokaust", „Kolektivizácia", „ Prenasledovanie cirkví", „Sviečková manifestácia", „Pád komunizmu a Nežná revolúcia v roku 1989" a „Rok 1968". Na spracovaní ďalších tém a a vydaní ďalších sérií letákov sa bude pracovať aj v roku 2016. Letáky boli vydané v tlačenej podobe v náklade 4000 kusov v slovenskej a 1500 kusov v anglickej verzii. V elektronickej podobe sú verejne sprístupnené na stiahnutie aj na webstránke ÚPN www.upn.gov.sk v sekcii „Pre školy". Študentom a pedagógom sa tak vytvára možnosť mať k dispozícii študijnú pomôcku pre vyučovací proces. Vydanie letákov finančne podporila organizácia Európska sieť Pamäť a Solidarita (ENRS).

Vytlačiť