Logo

ÚPN už pripomína Sviečkovú manifestáciu seminárom pre pedagógov

Pri príležitosti blížiaceho sa 28. výročia Sviečkovej manifestácie sa 1. marca 2016 na pôde Ústavu pamäti národa uskutočnil odborný pedagogický seminár venovaný Sviečkovej manifestácii.

Cieľom seminára bolo priblížiť pedagógom základných a stredných škôl priebeh udalostí Sviečkovej manifestácie, a predstaviť možnosti, s pomocou ktorých sa vo vyučovaní môžu atraktívnym a interaktívnym spôsobom venovať téme Sviečkovej manifestácie ako kľúčovej udalosti, ktorou sa začal rúcať komunistický režim v bývalom Československu a ktorá si vyslúžila celosvetovú publicitu. Na začiatku seminára sa prítomným prihovoril predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák. Program pokračoval prednáškou riaditeľa Sekcie vedeckého výskumu ÚPN Patrika Dubovského a ústrednou časťou seminára bola modelová vyučovacia hodina na tému Sviečkovej manifestácie, ktorú si pripravil historik ÚPN František Neupauer. Patrik Dubovský sa vyslovil v duchu, že Sviečková manifestácia sa stala kľúčovou udalosťou na ceste k pádu komunistického režimu a František Neupauer dokázal, že interdisciplinárny charakter tejto témy umožňuje pedagógom zdôrazniť medzipredmetové vzťahy, s pomocou ktorých môžu žiaci získať poznatky o neľudskom charaktere komunistického režimu a príčinách jeho zrútenia sa v novembri 1989 a tieto ďalej uplatniť v príbuzných predmetoch ako Občianska náuka, Mediálna výchova, či Náboženstvo.

Seminár sa uskutočnil ako súčasť podujatí venovaných blížiacemu sa výročiu tejto udalosti, ktorých hlavným organizátorom je Fórum kresťanských inštitúcií. Účastníci seminára sa k jeho konaniu vyjadrovali mimoriadne pozitívne a vyjadrili záujem aj o ďalšie podujatia podobného charakteru z iniciatívy Ústavu pamäti národa, ktoré by im mohli pomôcť vo výuke a približovaní historických medzníkov Slovenského národa, ktoré sa udiali v 20. Storočí zvlášť v období komunistického totalitného režimu.

Účastníci seminára.

Foto: Marian Turza, ÚPN


Vytlačiť