Logo

ÚPN sa zúčastnil odovzdávania cien ÚSTR v Prahe

Ústav pre štúdium totalitných režimov (ÚSTR) 23. novembra v Prahe v budove senátu Českej republiky odovzdával Ceny ÚSTR-u za slobodu, demokraciu a ľudské práva 2016. Spolu bola cena udelená piatim jednotlivcom a dvom organizáciám.

Cenu za statočné občianske postoje v dobe nacistickej okupácie a komunistickej diktatúry boli odovzdané: najdlhšie slúžiacemu šéfredaktorovi Vatikánskeho rozhlasu pátrovi Josefovi Koláčkovi (od roku 1970 do 2001, a ešte dnes ako 87-ročný do neho prispieva!), slovenskému odbojárovi Martinovi Jancovi a prekladateľke Eva Kondrysovej. Cenu za mimoriadny prínos k reflexii novodobých dejín získali divadelníci Tomáš Vůjtek a Jiří Havelka.

Toho roku dostali ocenenia prvýkrát aj organizácie. Cenu za nasledovaniahodné počiny pri hájení princípov demokracie, slobody a ľudských práv získal Inštitút pre demokraciu vo Východnej Európe (IDEE) a osobne ju prevzala predstaviteľka Inštitútu Irena Lasota. Rovnaká cena bola udelená aj ruskému združeniu Memorial, ktoré už takmer 30 rokov mapuje históriu sovietskych represií a úroveň ľudských práv v dnešnom Rusku. Ocenenia osobne prevzali Jelena Žemková, výkonná riaditeľka Medzinárodného Memorialu so sídlom v Moskve, a Julija Sereda, predstaviteľka Memorialu v Rjazani.

Spoločne s riaditeľom ÚSTR-u Zdeňkom Hazdrom, ceny odovzdávala aj predsedníčka Rady ÚSTR-u Emília Benešová a Ondrej Krajňák, predseda Správnej rady ÚPN, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil blízkosť českého a slovenského národa, ich spoločné dejiny a vyzdvihol dôležitosť laureátov ocenenia a to „že ich utrpenie nebolo zbytočné, že sa postavili na odpor voči zločineckým režimom a tak vydali svedectvo viery, odvahy a statočnosti. Stali sa prínosom pre zachovanie pamäti národa".

Atmosféru slávnostného večera v Senáte úžasným spôsobom dotvorilo vystúpenie Spirituál kvinteta.

Odovzdávanie ocenení USTR v senáte Českej republiky

Odovzdávanie ocenení USTR v senáte Českej republiky.

Slávnostnú atmosféru dotvorilo vystúpenie Spirituál kvinteta

Slávnostnú atmosféru dotvorilo vystúpenie Spirituál kvinteta.

Odovzdávanie ocenenia Zdeňkom Hazdrom, riaditeľom USTR a Ondrejom Krajňákom, predsedom SpR ÚPN.

Odovzdávanie ocenenia Zdeňkom Hazdrom, riaditeľom USTR a Ondrejom Krajňákom, predsedom SpR ÚPN.

Foto: archív USTR

Vytlačiť