ÚPN sa črtá aktívnejšia účasť v rámci projektu vzdelávania učiteľov

22. mája 2013 predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák prijal zástupcov občianskeho združenia Človek v ohrození a rokoval s nimi o prehĺbení vzájomnej spolupráce s ÚPN v rámci projektu zameraného na vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl, ako aj programovej spolupráci v rámci organizácie filmového festivalu Jeden svet. Výsledkom spolupráce dohodnutej počas rokovania by mala byť nielen projekcia filmov z produkcie ÚPN na spomenutom festivale, ale aj zapojenie odborných pracovníkov ústavu do procesu vzdelávania učiteľov dejepisu a využitie publikácií vydaných ÚPN v tejto oblasti.

Vytlačiť