Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

ÚPN rozbieha cyklus prednášok v EduCafe v Bratislave

Február 1948 - politický prevrat či "Víťazný február"? Prvá prednáška z nového cyklu stretnutí s historikmi a odborníkmi z Ústavu pamäti národa sa venovala nielen dramatickým februárovým dňom, ale aj medzinárodnému kontextu, teda začleneniu Československa do sovietskeho bloku po druhej svetovej vojne, aj politickému režimu v rokoch 1945 až 1948. Historik a právnik Ondrej Podolec zo Sekcie vedeckého výskumu ÚPN sa zaoberal aj voľbami v roku 1946 a jesenným prevratom na Slovenku v roku 1947.

Otváracia prednáška novej série sa v priestoroch EduCafe na Robotníckej ulici v Bratislave konala 28. februára, teda krátko potom, ako sme si pripomínali výročie komunistického prevratu v Československu.

"Do EduCafe chodím prednášať veľmi rád vzhľadom na príjemné neformálne prostredie a predovšetkým veľmi vnímavé i inšpirujúce publikum, ktoré ma aj tentoraz po prednáške „zasypalo" množstvom otázok. Veľmi si vážim, že prítomní poslucháči sa rozhodli venovať časť svojho voľného času tomu, aby sa dozvedeli niečo nové o našich dejinách," ocenil po prvej tohtoročnej prednáške historik Ondrej Podolec.

Kaviareň EduCafe sa venuje neformálnemu vzdelávaniu prostredníctvom debát, diskusií a interaktívnych prednášok, pričom vzdelávacie aktivity sa zameriavajú na podporu kritického myslenia a propagáciu výsledkov vedeckého výskumu.

Séria podujatí ÚPN a EduCafe nadväzuje na spoluprácu z roku 2016, keďže prednášky sa vtedy stretli s veľmi pozitívnym ohlasom. Prednášky sa budú konať vždy v posledný utorok v mesiaci, pričom témou marcového stretnutia bude Sviečková manifestácia, o ktorej bude hovoriť historik zo Sekcie vedeckého výskumu Ústavu pamäti národa Patrik Dubovský.

Program prednášok o 19 hod. v EduCafe:

28. marec - Patrik Dubovský: Vodným delom proti sviečkam. Demonštrácia spred 29 rokov.

25. apríl - Ondrej Krajňák: Trestnoprávne vyrovnávanie sa s obdobím neslobody.

30. máj - František Neupauer: Nespravodlivo stíhaní (A. Srholec, T. Zeman, S.Krčméry a i.).

27. jún - Branislav Kinčok: Politický proces s tzv. buržoáznymi nacionalistami.

Vytlačiť