Logo

ÚPN pripravil sériu aktivít k 55. výročiu augusta 1968

Ústav pamäti národa pripravil sériu aktivít k 55. výročiu invázie vojsk Varšavskej zmluvu do Československa 21. augusta 1968.

Na svojej facebookovej stránke a YouTube kanáli zverejnil krátke tematické video, v ktorom riaditeľ jeho archívu Peter Mikle predstavuje verejnosti materiály, ktoré sa viažu k augustu 1968. Sú medzi nimi nielen dokumenty bývalej Štátnej bezpečnosti, ale aj mnohé fotografie a dobové materiály, ktoré ústav získal za uplynulé roky akvizičnou činnosťou.

Ústav pokračuje aj vo zverejňovaní dokumentov z obdobia neslobody. Na tematickej webovej stránke www.21august1968.sk v rubrike Dokumenty – August 1968 v okresoch zverejnil dokumenty viažuce sa k augustu 1968 podľa jednotlivých okresov.

V spolupráci s Policajným zborom SR pripravil Ústav pamäti národa pre facebookovú stránku polície prehľad udalostí, ktoré sa udiali 21. augusta 1968 na Slovensku, vrátane stretov občanov s vojakmi okupačných armád, ktoré vyústili aj do obetí na životoch.

Na Štúrovom námestí v Trenčíne je od 19. augusta do 10. septembra 2023 verejnosti prístupná výstava Ústavu pamäti národa August 1968 – nádeje a vytriezvenia. Výstava približuje udalosti vedúce k invázii vojsk Varšavskej zmluvy do Československa a dôsledky, ktoré táto udalosť mala na spoločnosť.

Pre turistickú aplikáciu SmartGuide pripravil Ústav pamäti národa digitálneho sprievodcu Rok 1968 v Bratislave. Prehliadková trasa ponúka desať miest v Bratislave, na ktorých sa odohrali nielen kľúčové politické udalosti, ale aj ikonické kultúrne a umelecké podujatia. Aplikácia je k dispozícii zadarmo, po stiahnutí je možné používať ju aj v offline režime.

Vytlačiť