ÚPN pripraví výstavu k výročiu vzniku Pápežského kolégia sv. Cyrila a Metoda

Počas rokovania predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka a prodekanky RK CMBF UK prof. Dr. phil. Emílie Hrabovec 27. mája 2013, sa pre ÚPN otvorila možnosť aktívnej spolupráce na organizácii vedeckej konferencie pri príležitosti 50. výročia založenia Ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, ktorá by sa mala v závere roka uskutočniť aj v Bratislave. Predpokladá sa, že na nej, podobne ako v Ríme vystúpia viaceré osobnosti zo Slovenska i zahraničia, vrátane J. Em. Jozefa kardinála Tomka. ÚPN do programu konferencie vstúpi odbornou historickou prednáškou, ale aj inštalovaním tematickej výstavy. Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme (SÚCM) bol založený v roku 1961 z iniciatívy kňazov, ktorí prišli do Ríma študovať po skončení II. svetovej vojny, a po udalostiach vo februári 1948 sa nemohli slobodne vrátiť do vlasti, ako aj z generácie kňazov, ktorí po apríli 1950 boli nútení odísť z vlasti, pretože boli doma prenasledovaní pre svoju náboženskú aktivitu. Ústav bol počas celého obdobia totality od svojho vzniku pod drobnohľadom Štátnej bezpečnosti bývalého Československa, podobne ako aj osoby z prostredia Katolíckej cirkvi, kňazi, alebo laici zo Slovenska, alebo z exilu, ktorí s ním komunikovali, navštevovali ho, alebo udržiavali s touto inštitúciou akékoľvek vzťahy.

Vytlačiť