ÚPN prezentoval svoju činnosť na ZŠ Kupeckého v Pezinku

Zamestnanci Ústavu pamäti národa sa dňa 10. apríla 2013 zúčastnili v rámci Historických dní, ktoré organizovala Základná škola Kupeckého v Pezinku prezentácie činnosti ÚPN spojenej s premietnutím piatich filmov z produkcie ústavu. Žiaci a pedagógovia videli filmy Sviečková manifestácia, Junáci z prachu, November + 20, Tiene barbarskej noci a V tieni času. Po každom z filmov nasledovala živá diskusia o prezentovaných témach, ktoré sa venujú našej totalitnej minulosti.

Vytlačiť