ÚPN podpísal zmluvu o spolupráci s nadáciou Európska sieť ''Pamäť a solidarita''

V piatok 4. decembra sa na pôde Ústavu pamäti národa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov ÚPN a Rady nadácie Európska sieť „Pamäť a solidarita”. Nadácia sa snaží vytvoriť platformu na analýzu, dokumentáciu a sprístupnenie poznania spoločnej minulosti strednej Európy poznačenej totalitnými diktatúrami s cieľom prispieť k porozumeniu medzi zainteresovanými krajinami. Obe strany sa informovali o svojej činnosti a plánovaných aktivitách. Výsledkom stretnutia je zmluva o spolupráci podpísaná predsedom Správnej rady Ústavu pamäti národa Ivanom Petranským a predsedom Rady nadácie Andrzejom Przewoźnikom, v ktorej obe strany podporili Vyhlásenie o založení Európskej siete „Pamäť a solidarita” podpísané ministrami kultúry Nemecka, Poľska, Maďarska a Slovenska vo Varšave 2. februára 2005. Nadácia sa zaviazala, že ÚPN umožní zúčastňovať sa na zasadnutiach jej orgánov, ako aj na prijímaní rozhodnutí.

Vytlačiť