Logo

ÚPN opäť požiadal o kópiu spisu k Sviečkovej manifestácii

Generálna prokuratúra SR v roku 2023 opakovane zamietla žiadosť Ústavu pamäti národa o súčinnosť pri vyhotovení fotokópie vyšetrovacieho spisu Vojenskej prokuratúry, ktorý sa týka ponovembrového vyšetrovania zásahu bezpečnostných zložiek proti účastníkom Sviečkovej manifestácie.

Čiastočnú fotokópiu vyšetrovacieho spisu dostal Ústav pamäti národa v roku 2016. Keďže v kópii boli anonymizované osobné údaje a ústavu neboli poskytnuté všetky negatívy filmov a fotografie, nebolo možné takúto kópiu využiť na plnenie úloh stanovených zákonom o pamäti národa.

Pri príležitosti 35. výročia Sviečkovej manifestácie Ústav pamäti národa požiadal 23. marca 2023 Generálnu prokuratúru SR o súčinnosť pri vyhotovení fotokópie vyšetrovacieho spisu bez anonymizácie osobných údajov.

Generálna prokuratúra SR žiadosť Ústavu pamäti národa zamietla a ako zdôvodnenie vo svojej odpovedi z 31. júla 2023 uviedla, že žiadaný spis Vojenskej prokuratúry bol vytvorený po roku 1989 a teda nepatrí do rozhodného obdobia rokov 1939 až 1989.

Ústav pamäti národa vo svojej opätovnej žiadosti z 28. novembra 2023 upozornil Generálnu prokuratúru SR na zákonom o pamäti národa stanovenú úlohu „systematicky zhromažďovať, odborne, vedecky a dokumentačne spracovávať všetky druhy informácií, dokladov a dokumentov vzťahujúcich sa na dobu neslobody." Táto úloha sa teda netýka iba dokumentov vzniknutých počas doby neslobody 1939 až 1989, ale všetkých dokumentov, ktoré obsahujú informácie o dobe neslobody bez ohľadu na obdobie ich vzniku.

Ignorujúc tento argument Generálna prokuratúra SR 1. decembra 2023 žiadosť opäť zamietla.

Detaily o zásahu bezpečnostných zložiek tak stále zostávajú pre verejnosť neznáme. Z týchto dôvodov 25. marca 2024, na 36. výročie Sviečkovej manifestácie, Ústav pamäti národa o vyhotovenie fotokópie vyšetrovacieho spisu požiadal priamo generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku.

Vytlačiť