ÚPN o páde komunizmu prednáša študentom na školách

Na akademickej pôde slovenských univerzít v Trnave, Nitre, Ružomberku, Prešove a Košiciach sa v uplynulom mesiaci máj 2014 uskutočnila séria prednášok spojená s filmovou projekciou a následnou diskusiou na tému „November 1989 a pád komunizmu“.

Prednášky boli určené pre vysokoškolskú mládež v súvislosti s blížiacim sa 25. výročím tohto dôležitého medzníka v našich dejinách. Prednášateľmi boli zamestnanci Referátu Oral history z Ústavu pamäti národa. Na základe nimi spracovaného filmového dokumentu na tému udalostí z novembra 1989 so súčasnými osobnosťami z oblasti politiky, kultúry a športu, prezentovali v záujme toho, aby sa na to nikdy nezabudlo, pohľad na praktiky totalitnej moci, ktorá v Československu fungovala dlhých 40 rokov a tragicky poznačila osudy mnohých ľudí.

Počas stretnutí študentom priblížili prácu a aktivity Ústavu pamäti národa, množstvo získaného a spracovaného materiálu o osudoch obetí, či svedkoch oboch totalitných režimov, ktoré sú dostupné na webovej stránke ÚPN. Zúčastnených študentov a pedagógov pracovníci ÚPN pozvali do spolupráce pri vyhľadávaní ešte žijúcich svedkov, či obetí nacizmu, alebo komunizmu, ktorí by boli ochotní poskytnúť svoje výpovede, príbehy a svedectvá pre archív ÚPN. Študenti tak dostali príležitosť sami sa stať spolutvorcami živej pamäti národa na obdobia neslobody, ktoré by sa už v budúcnosti nemali opakovať. Navyše, v diskusiách sa študenti zaujímali aj o aktuálnu problematiku súčasnosti, akou je rozvoj extrémistických hnutí a oživovanie myšlienok a praktík nacizmu a komunizmu.

ÚPN tak zintenzívňovaním prednáškovej činnosti na stredných a vysokých školách pokračuje v napĺňaní jedného z troch základných pilierov svojho poslania, ktorým je budovanie živej pamäti národa pre súčasnú a budúce generácie.

Vytlačiť