ÚPN navštívili splnomocnenec nemeckej vlády pre dokumenty Stasi a nemecký veľvyslanec na Slovensku


V utorok 24. septembra 2019 navštívili Ústav pamäti národa spolkový splnomocnenec pre dokumenty štátnej tajnej bezpečnosti bývalej Nemeckej demokratickej republiky Roland Jahn spolu s veľvyslancom Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku Joachimom Bleickerom.

V predvečer výročného stretnutia zástupcov Európskej siete úradov spravujúcich písomnosti tajnej polície si spoločne s predsedom Správnej rady Ústavu pamäti národa Jánom Pálffym vymenili skúsenosti so správou, sprístupňovaním a štúdiom dokumentov z proveniencie komunistickej tajnej polície, ale aj s finančným, personálnym a technickým zabezpečením fungovania ústavov.

Roland Jahn informoval aj o príprave zmien týkajúcich sa správy archívnych dokumentov, ktoré sa uskutočňujú v súvislosti s transformáciou úloh splnomocnenca vlády.

Veľvyslanec Spolkovej republiky Nemeckej na Slovensku na záver rokovania ocenil spoluprácu s Ústavom pamäti národa predovšetkým v rámci Festivalu slobody a Európskej siete Pamäť a solidarita.

Pracovná návšteva nemeckého veľvyslanca na Slovensku Joachima Bleickera (druhý zľava) a spolkového splnomocnenca pre dokumenty štátnej bezpečnosti bývalej Nemeckej demokratickej republiky Rolanda Jahna (tretí zľava)

Pracovná návšteva nemeckého veľvyslanca na Slovensku Joachima Bleickera (druhý zľava) a spolkového splnomocnenca pre dokumenty štátnej bezpečnosti bývalej Nemeckej demokratickej republiky Rolanda Jahna (tretí zľava)


Vytlačiť